2016-03-09 16:58

2016-03-11 17:32

Blev för dyrt med modulbostäder

KARLSTAD: Färre tillfälliga paviljonger

Paviljonger på Sandbäcken och ombyggnation av skola.
Så förslår Karlstads kommun att man kortsiktigt löser boendefrågan.

I slutet av januari berättade Karlstads kommun att man övervägde att bygga så kallade paviljonger, modulhus, på ett antal ställen. Dessa var tänkta att användas i första hand för asylsökande, men behovet gällde även studenter och pensionärer, berättade Sofia Olsson, lokalstrateg vid Karlstads kommun, då.

Nu har kommunen alltså tänkt om. I en tjänsteskrivelse framgår att man bara vill söka ett tillfälligt bygglov för paviljonger på Sandbäcken. Arbetet med tillfälliga bygglov för Ilanda, Rud och Lamberget avbryts.

Varför slopar ni paviljongerna så gott som helt?

– Den främsta orsaken, när vi har tittat närmare på förslaget, är att det blir en för dyr lösning, säger Lena Huldén, utvecklingsstrateg på Karlstads kommun.

En annan anledning är att konkurrensen om paviljongerna är stor, vilket gör det svårt att tag i sådana bostäder just nu.

– Och politiken vill också ha en långsikt hållbar lösning, säger Lena Huldén.

I skrivelsen framgår också att man ger Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att iordningsställa Skogsbackeskolan och Stagnellska för ”arbetsmarknads- och socialnämndens behov av boende platser”. Nämnden får också i uppdrag att ta fram kostnader för Edsvallaskolans ombyggnation till boendeplatser.

Kommunen kommer att informera alla berörda som finns i anslutning till de planerade boendena. Detta kommer att ske i närtid.

Mer information kommer kring boendeplatser och bostäder kommer kommunen att ge under fredagen.

I slutet av januari berättade Karlstads kommun att man övervägde att bygga så kallade paviljonger, modulhus, på ett antal ställen. Dessa var tänkta att användas i första hand för asylsökande, men behovet gällde även studenter och pensionärer, berättade Sofia Olsson, lokalstrateg vid Karlstads kommun, då.

Nu har kommunen alltså tänkt om. I en tjänsteskrivelse framgår att man bara vill söka ett tillfälligt bygglov för paviljonger på Sandbäcken. Arbetet med tillfälliga bygglov för Ilanda, Rud och Lamberget avbryts.

Varför slopar ni paviljongerna så gott som helt?

– Den främsta orsaken, när vi har tittat närmare på förslaget, är att det blir en för dyr lösning, säger Lena Huldén, utvecklingsstrateg på Karlstads kommun.

En annan anledning är att konkurrensen om paviljongerna är stor, vilket gör det svårt att tag i sådana bostäder just nu.

– Och politiken vill också ha en långsikt hållbar lösning, säger Lena Huldén.

I skrivelsen framgår också att man ger Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att iordningsställa Skogsbackeskolan och Stagnellska för ”arbetsmarknads- och socialnämndens behov av boende platser”. Nämnden får också i uppdrag att ta fram kostnader för Edsvallaskolans ombyggnation till boendeplatser.

Kommunen kommer att informera alla berörda som finns i anslutning till de planerade boendena. Detta kommer att ske i närtid.

Mer information kommer kring boendeplatser och bostäder kommer kommunen att ge under fredagen.