2016-03-08 06:00

2016-03-08 11:44

Så ska jämställdheten lyftas i länet

VÄRMLAND: Byggbranschen satsar på att stoppa machokulturen

Sverige har förlorat ledartröjan i jämställdhet. Kvinnors lön ligger sedan två decennier på 93 procent av mäns lön.
– Drygt 3,6 miljoner kronor blir löneskillnaden under ett 40-årigt arbetsliv, säger Katarina Jakobsson på Länsstyrelsen i Värmland.

– Vad du har i plånboken spelar roll. I grunden handlar det om rättvisa, demokrati, hälsa och tillväxt, säger Katarina Jakobsson, sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen i Värmland.

De senaste länssiffrorna visar att Värmland inte är jämställt:

65 procent av värmländskorna har någon gång utsatts för sexuellt tvång.

– Alla ska veta var gränsen för sexuella trakasserier går och mäns våld mot kvinnor ska upphöra helt. Vi måste börja i tidig ålder och inte befästa att ”kärlek börjar med bråk”, till exempel, säger Katarina Jakobsson.

Tio procent av länets bolag har en kvinnlig vd.

– Man brukar säga att 40/60 är jämställt, så vi har lite kvar att göra när det gäller makt och inflytande. Jämställdhetsfrågan måste in i styrningen och kärnverksamheten. Kartlägg hur det ser ut och sätt in rätt insatser.

22 procent av föräldraledigheten tas ut av papporna.

– Det ökar lite grann hela tiden, det är bra!

65 procent av kvinnorna och 90 procent av männen jobbar heltid.

– Det finns ofrivilligt deltidsarbete. Om kvinnan går ner i tid för att få ihop livspusslet påverkas pensionen negativt. Fast det blir fel att säga att kvinnor ska jobba mer, snarare ska män jobba mindre, säger Katarina Jakobsson.

Ett jämställt Värmland

Som NWT tidigare har skrivit om jobbar länsstyrelsen aktivt med regeringens nationella jämställdhetsmål; att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett hundratal organisationer, företag och kommuner har anslutit sig till länsstyrelsens kampanj Ett jämställt Värmland hittills - däribland Byggdialog AB i Karlstad. Av företagets 120 anställda är elva kvinnor, varav fyra sitter i ledningsgruppen.

– Tjejerna behövs i byggindustrin. Verksamheten, resultatet och arbetsklimatet blir bättre om kvinnor och män jobbar tillsammans. Det är kvinnor och män som arbetar och bor i de lokaler och bostäder vi bygger. Vi utvecklar sannolikt bättre lokaler om vi får in fler perspektiv i processen, säger personalchefen Lena-Kajsa Höglind på Byggdialog AB.

Nej till machokultur

Den mansdominerade byggbranschen vill göra upp med machokulturen i en gemensam satsning.

– Vi ser inte något av den omtalade machokulturen i Byggdialog, men läser man undersökningar från branschen så är det tyvärr fortfarande ett utbrett problem där det uppenbarligen finns en upplevd grabbighet och machokultur, exempelvis ett sexistiskt eller könsdiskriminerande språk på arbetsplatsen, säger personalchefen Lena-Kajsa Höglind på Byggdialog AB i Karlstad.

Hur jobbar ni med jämställdhet?

– Vi följer upp det allmänna arbetsklimatet tre gånger per år och känner oss trygga med att man i det stora hela trivs och mår bra. Vi har också en modul som heter Företagskultur i våra internutbildningar där vi diskuterar hur vi vill ha det på jobbet. Det kan handla om vilket språk vi använder, hur vi beter oss och vad vi skapar för strukturer i form av belöningssystem och liknande. I det sammanhanget kommer jämställdhetsfrågor upp. Vi anställer en hel del unga ingenjörer direkt från universiteten. Dessa tjejer och killar får självklart samma möjlighet till karriärsutveckling och vi hoppas inom ett par år ha fler kvinnliga produktionschefer än i dag, säger Lena-Kajsa Höglind.

– Vad du har i plånboken spelar roll. I grunden handlar det om rättvisa, demokrati, hälsa och tillväxt, säger Katarina Jakobsson, sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen i Värmland.

De senaste länssiffrorna visar att Värmland inte är jämställt:

65 procent av värmländskorna har någon gång utsatts för sexuellt tvång.

– Alla ska veta var gränsen för sexuella trakasserier går och mäns våld mot kvinnor ska upphöra helt. Vi måste börja i tidig ålder och inte befästa att ”kärlek börjar med bråk”, till exempel, säger Katarina Jakobsson.

Tio procent av länets bolag har en kvinnlig vd.

– Man brukar säga att 40/60 är jämställt, så vi har lite kvar att göra när det gäller makt och inflytande. Jämställdhetsfrågan måste in i styrningen och kärnverksamheten. Kartlägg hur det ser ut och sätt in rätt insatser.

22 procent av föräldraledigheten tas ut av papporna.

– Det ökar lite grann hela tiden, det är bra!

65 procent av kvinnorna och 90 procent av männen jobbar heltid.

– Det finns ofrivilligt deltidsarbete. Om kvinnan går ner i tid för att få ihop livspusslet påverkas pensionen negativt. Fast det blir fel att säga att kvinnor ska jobba mer, snarare ska män jobba mindre, säger Katarina Jakobsson.

Ett jämställt Värmland

Som NWT tidigare har skrivit om jobbar länsstyrelsen aktivt med regeringens nationella jämställdhetsmål; att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett hundratal organisationer, företag och kommuner har anslutit sig till länsstyrelsens kampanj Ett jämställt Värmland hittills - däribland Byggdialog AB i Karlstad. Av företagets 120 anställda är elva kvinnor, varav fyra sitter i ledningsgruppen.

– Tjejerna behövs i byggindustrin. Verksamheten, resultatet och arbetsklimatet blir bättre om kvinnor och män jobbar tillsammans. Det är kvinnor och män som arbetar och bor i de lokaler och bostäder vi bygger. Vi utvecklar sannolikt bättre lokaler om vi får in fler perspektiv i processen, säger personalchefen Lena-Kajsa Höglind på Byggdialog AB.

Nej till machokultur

Den mansdominerade byggbranschen vill göra upp med machokulturen i en gemensam satsning.

– Vi ser inte något av den omtalade machokulturen i Byggdialog, men läser man undersökningar från branschen så är det tyvärr fortfarande ett utbrett problem där det uppenbarligen finns en upplevd grabbighet och machokultur, exempelvis ett sexistiskt eller könsdiskriminerande språk på arbetsplatsen, säger personalchefen Lena-Kajsa Höglind på Byggdialog AB i Karlstad.

Hur jobbar ni med jämställdhet?

– Vi följer upp det allmänna arbetsklimatet tre gånger per år och känner oss trygga med att man i det stora hela trivs och mår bra. Vi har också en modul som heter Företagskultur i våra internutbildningar där vi diskuterar hur vi vill ha det på jobbet. Det kan handla om vilket språk vi använder, hur vi beter oss och vad vi skapar för strukturer i form av belöningssystem och liknande. I det sammanhanget kommer jämställdhetsfrågor upp. Vi anställer en hel del unga ingenjörer direkt från universiteten. Dessa tjejer och killar får självklart samma möjlighet till karriärsutveckling och vi hoppas inom ett par år ha fler kvinnliga produktionschefer än i dag, säger Lena-Kajsa Höglind.

Jämställdhetsmålen

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik, med delmålen:

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

2. Ekonomisk jämställdhet

3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Källa: Länsstyrelsen i Värmland

Ett jämställt Värmland växer

Länsstyrelsens kampanj Ett jämställt Värmland hade drygt 100 anslutna den 8 mars 2016:

Region Värmland

Polismyndigheten – polisområde Värmland

Landstinget i Värmland

Communicare

Unionen Värmland

Almi företagspartner Värmland

Stiftelsen Inova i Wermland

Affärs-IT i Skandinavien AB

Friskvården i Värmland

Värmlands folkblad

Platea AB

Anna Blomquist AB

Handelskammaren i Värmland

Skogen i skolan i Värmland

Torsby kommun

Säffle kommun

Billerud Korsnäs Sweden AB Gruvöns bruk

Sveriges åkeriföretag Värmland

Samordningsförbundet Samspelet

LBC Frakt Värmland AB

Värmlands innebandyförbund

Silverryggen konsult AB

Bulldozer kommunikationsbyrå

Lantbrukarnas riksförbund LRF Värmland

Cowi AB

Närverket & Företagssalongen

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland

Carlstad Crusaders

Altran

WTC teknik

Arkitektkopia AB

P4 Värmland Sveriges Radio

Nätverket Global Värmland

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Spishyllan & spisbryggeriet i Branäs

May-Louise Henriksson: Psykoterapi & handledning

Karlstad innovation park ek förening

Elvenite AB

Next level management AB

Stora Enso Skoghalls bruk

Popkollo – Arvika

IF Metall Värmland

Säffle teaterförening

Radix kompetens

Grums kommun

Heinered AB

Mittaus AB

Anders Fredholm keramik

Margita-ateljé

Riksteatern Värmland

Nifa. branschförening för värmländska matföretag

Everstyle AB

Värmlandstrafik AB

Greeks handelsträdgård

Sogeti Sverige AB

Brottsförebyggande centrum i Värmland (BFC)

Säkerhetskonsulterna i Karlstad AB

Löfbergs lila AB

Sunne kommun

Ninetech AB

Arvika montage AB

Karlstad studentkår

Make my day AB filmbyrå

Selmagruppen

Årjängs kommun

Paper province

Värmlands framtid

Konsumentverket

Studiefrämjandet i Örebro och Värmlands län

Byggdialog AB

Elsäkerhetsverket

Alsters herrgård

Värmlandskooperativen

Svenska kyrkan, Karlstads stift

Beauty city

Friskis & svettis Karlstad

Bergvik köpcenter

Happy republic AB

Ica Hagahallen

Kontoret media

Centerkvinnorna i Värmlands distrikt

Saxå kammarmusikfestival

Brottsofferjouren östra Värmland

Hammarö församling, Svenska kyrkan

RUM Värmland (Riksförbundet Unga Musikanter)

Karlstads kommun

Vänsterpartiet Värmland

Anymotion AB

iBiz Solutions

Markant reklambyrå AB

Hammarö kommun

Tieto Sweden AB

Prevas AB

Journalia AB

Storfors kommun

Ord & bild reklambyrå

Advant produktionsbyrå

Värmlands idrottsförbund/Sisu idrottsutbildarna

Kristinehamns kommun

Skogskvinnorna i Värmland

Kristinehamns BTF

Källa: Länsstyrelsen i Värmland