2016-03-08 16:32

2016-03-08 16:32

Ny rättegång om HA-gård

KARLSTAD

Det blir en ny rättegång om Karlstads kommuns beslut att vräka Solstadens Motorsport från den så kallade HA-gården i Härtsöga, strax norr om Karlstad.

Värmlands tingsrätt gav i en dom för några månader sedan Karlstads kommun rätt att vräka Solstadens Motorsport med hänvisning till att föreningen inte hade fastigheten försäkrad.

Föreningen överklagade dock domen till hovrätten för västra Sverige och nu har man beviljats prövningstillstånd.

Värmlands tingsrätt gav i en dom för några månader sedan Karlstads kommun rätt att vräka Solstadens Motorsport med hänvisning till att föreningen inte hade fastigheten försäkrad.

Föreningen överklagade dock domen till hovrätten för västra Sverige och nu har man beviljats prövningstillstånd.