2016-03-04 18:58

2016-03-04 19:01

Rejäl prishöjning för årskort på Friskis

KARLSTAD: Efter knappt ett år i nya lokalerna

I april 2015 flyttade Friskis och Svettis in i helt nybyggda lokaler på Sannafältet. Under året har medlemsantalet stigit med cirka 1 200 personer, men ändå räcker inte ekonomin till.
Nu höjer föreningen priset på årskort med 20 procent.

– Vi har byggt fantastiskt fina träningslokaler och investerat stort i ny utrustning. Samtidigt är vi en ideell medlemsförening och det kostar pengar att driva anläggningen, säger verksamhetschefen Kristina Ling och fortsätter:

– Vi har inte höjt priserna på många, många år, men nu är vi i en situation där vi måste justera upp våra årskort. Förutom på lokalerna så lägger vi också stora pengar på att utbilda våra ledare för att kunna fortsätta hålla en hög nivå på all vår träning. Jag tror att våra medlemmar förstår och uppskattar det, för vi har inte fått många reaktioner alls på prishöjningen.

Det nya priset för ett årskort är från och med den 1 mars 3 300 kronor. Till det kommer en medlemsavgift på 100 kronor per år.

Ändå billigast

Trots en höjning av årskortspriset med 20 procent, ligger Friskis och Svettis fortsatt lågt i pris i jämförelse med många andra gym i Karlstad. Årskortet kostar exempelvis 4 000 kronor hos KMTI, 5 940 kronor på Sats och 4 175 kronor på STC, exklusive eventuella medlemsavgifter.

Det är endast Friskis och Svettis som drivs som en ideell, icke vinstdrivande, förening, övriga träningscenter drivs i företagsform.

Beslutet att höja priserna inom Friskis och Svettis fattades av styrelsen i februari, och har redan trätt i kraft.

– Vi väljer att höja avgifterna för att vi aldrig kommer att tumma på kvalitet. Som ideell förening har vi inget vinstintresse. När träningsavgiften justeras är det för att träningen ska kosta det som träningen kostar, säger ordföranden Anna-Karin Larsson.

– Vi har byggt fantastiskt fina träningslokaler och investerat stort i ny utrustning. Samtidigt är vi en ideell medlemsförening och det kostar pengar att driva anläggningen, säger verksamhetschefen Kristina Ling och fortsätter:

– Vi har inte höjt priserna på många, många år, men nu är vi i en situation där vi måste justera upp våra årskort. Förutom på lokalerna så lägger vi också stora pengar på att utbilda våra ledare för att kunna fortsätta hålla en hög nivå på all vår träning. Jag tror att våra medlemmar förstår och uppskattar det, för vi har inte fått många reaktioner alls på prishöjningen.

Det nya priset för ett årskort är från och med den 1 mars 3 300 kronor. Till det kommer en medlemsavgift på 100 kronor per år.

Ändå billigast

Trots en höjning av årskortspriset med 20 procent, ligger Friskis och Svettis fortsatt lågt i pris i jämförelse med många andra gym i Karlstad. Årskortet kostar exempelvis 4 000 kronor hos KMTI, 5 940 kronor på Sats och 4 175 kronor på STC, exklusive eventuella medlemsavgifter.

Det är endast Friskis och Svettis som drivs som en ideell, icke vinstdrivande, förening, övriga träningscenter drivs i företagsform.

Beslutet att höja priserna inom Friskis och Svettis fattades av styrelsen i februari, och har redan trätt i kraft.

– Vi väljer att höja avgifterna för att vi aldrig kommer att tumma på kvalitet. Som ideell förening har vi inget vinstintresse. När träningsavgiften justeras är det för att träningen ska kosta det som träningen kostar, säger ordföranden Anna-Karin Larsson.