2016-03-02 19:55

2016-03-02 19:55

"Det är helt oacceptabelt"

KARLSTAD: Taxiordförande om ofredandena

– Det är självklart helt oacceptabelt. Jag uppmanar alla att anmäla till oss, man kan självklart vara anonym.
Det säger Taxi Kurir Karlstads ordförande Anders Edman om ofredandena mot kvinnor i Karlstad.

Han betonar att han enbart kan svara för sitt eget bolag, men medger att han känner till problematiken.

– Vi har haft problem, men det har varit få i förhållande till alla år som jag varit verksam i branschen, säger Anders Edman.

Han upprepar flera gånger att han uppmanar alla som drabbas att ta kontakt med bolaget:

– För även om det inte leder till något just då så leder all information oss närmare till pudelns kärna. Får vi vetskap kan vi hålla koll på den det gäller och på sikt bygga ett case kring just den chauffören. Till sist kanske vi har en, två eller tre anmälningar som vi kan bygga något på och få ett avslut.

Svårt att få reda på

Han menar att det som taxibolag är svårt att veta vad som händer under körningarna.

– Vi kan ju vare sig filma eller spela in. Anställd personal kan vi ju heller inte kasta in och ut, därför vill vi att man tar kontakt med oss.

Polisens pressinformatör Tommy Lindh känner inte igen problematiken, men medger att mörkertalet kan vara stort.

– Det här är nog ett exempel på sådant som inte kommer oss till del. Det som beskrivs låter onekligen som ett utstuderat beteende och självklart ska man polisanmäla om någon ofredat en sexuellt eller liknande.

Tommy Lindh har förståelse för att det i den uppkomna situationen kan vara svårt att exempelvis ta namn och förarnummer, men förtydligar ändå vikten av att försöka minnas så många detaljer som möjligt.

– För vår del handlar det ju i det här läget om att få upp ögonen för den problematik som vi nu får beskriven för oss.

– Sen är jag fullt medveten om det stora inflödet av anmälningar och att det ligger i farans riktning att en anmälan kan bli nerlagd. Med det sagt; vi kastar aldrig bort en anmälan. Kommer det in nya uppgifter, att vi kan se en kedja av händelser, så kan vi ta upp det igen.

Utbildar i bemötande

Anders Edman berättar att Taxi Kurir utbildar sina chaufförer både i bemötande och människors lika värde:

– Men vi fokuserar på kunderna som grupp, inte specifikt kön eller ålder. Däremot fokuserar vi på kunder med särskilda behov, som exempelvis handikapp.

– Taxi ska vara tryggt, så är det bara. När jag själv åker brukar jag titta efter bolag som har flera bilar. De som verkar organiserade och som exempelvis har hantering av reklamationer och problem.

Han betonar att han enbart kan svara för sitt eget bolag, men medger att han känner till problematiken.

– Vi har haft problem, men det har varit få i förhållande till alla år som jag varit verksam i branschen, säger Anders Edman.

Han upprepar flera gånger att han uppmanar alla som drabbas att ta kontakt med bolaget:

– För även om det inte leder till något just då så leder all information oss närmare till pudelns kärna. Får vi vetskap kan vi hålla koll på den det gäller och på sikt bygga ett case kring just den chauffören. Till sist kanske vi har en, två eller tre anmälningar som vi kan bygga något på och få ett avslut.

Svårt att få reda på

Han menar att det som taxibolag är svårt att veta vad som händer under körningarna.

– Vi kan ju vare sig filma eller spela in. Anställd personal kan vi ju heller inte kasta in och ut, därför vill vi att man tar kontakt med oss.

Polisens pressinformatör Tommy Lindh känner inte igen problematiken, men medger att mörkertalet kan vara stort.

– Det här är nog ett exempel på sådant som inte kommer oss till del. Det som beskrivs låter onekligen som ett utstuderat beteende och självklart ska man polisanmäla om någon ofredat en sexuellt eller liknande.

Tommy Lindh har förståelse för att det i den uppkomna situationen kan vara svårt att exempelvis ta namn och förarnummer, men förtydligar ändå vikten av att försöka minnas så många detaljer som möjligt.

– För vår del handlar det ju i det här läget om att få upp ögonen för den problematik som vi nu får beskriven för oss.

– Sen är jag fullt medveten om det stora inflödet av anmälningar och att det ligger i farans riktning att en anmälan kan bli nerlagd. Med det sagt; vi kastar aldrig bort en anmälan. Kommer det in nya uppgifter, att vi kan se en kedja av händelser, så kan vi ta upp det igen.

Utbildar i bemötande

Anders Edman berättar att Taxi Kurir utbildar sina chaufförer både i bemötande och människors lika värde:

– Men vi fokuserar på kunderna som grupp, inte specifikt kön eller ålder. Däremot fokuserar vi på kunder med särskilda behov, som exempelvis handikapp.

– Taxi ska vara tryggt, så är det bara. När jag själv åker brukar jag titta efter bolag som har flera bilar. De som verkar organiserade och som exempelvis har hantering av reklamationer och problem.