2016-03-02 06:00

2016-03-02 06:00

Anser det är slutförhandlat om Katrineberg

KARLSTAD: Kommunen vill inte diskutera mer med länsstyrelsen om detaljplanen

I tisdagens NWT sade landshövding Kenneth Johansson att man skulle kunna godkänna detaljplanen för Katrineberg om Karlstads kommun gjorde vissa justeringar.
Men kommunen avfärdar inviten.
– Vi vill nu att regeringen prövar om inte allmänintresset för tusentals nya bostäder går före länsstyrelsens krav.

Det säger kommunalrådet och stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Det var efter att även Region Värmland riktade hård kritik mot länsstyrelsens hårda linje mot byggande i vattennära områden som Kenneth Johansson sade att man skulle kunna ompröva beslutet att upphäva planen för Katrineberg.

– Om kommunen däremot vill ta omtag och justerar planen tror jag vi kan hitta en lösning och säga ja till den, sade landshövdingen.

”Vid vägs ände”

Uttalandet gör Peter Kullgren irriterad.

– Vi har anpassat oss och vridit och vänt på detaljplanen många gånger efter de åsikter som länsstyrelsen har haft. Och till slut trodde mina tjänstemän att de skulle säga ja till den. Men så blev det inte och nu känner vi att vi har kommit till vägs ände i den här processen.

Så några fler samtal kring detaljplanen ser det inte ut att bli.

– Nej, vi har ju tänkt överklaga länsstyrelsens beslut att överklaga den till regeringen. Vi vill att de prövar om inte allmänintresset för tusentals nya bostäder, inte bara de 750 på Katrineberg utan hela vår Västkustsatsning, går före länsstyrelsens krav.

– Om det hänger på att bostäderna ligger 100–150 eller 300 meter från stranden så blir det svårt att bygga någonstans på jungfrulig mark och då har vi ett väldigt stort problem i Sverige. Speciellt med tanke på att det saknas 700 000 bostäder, säger Peter Kullgren.

Går inte i takt

Han anser att kommunen har gjort vad de har kunnat för att få detaljplanen godkänd.

– Vi har koll på varje nyckelbiotop, har flyttat bostäder i planen för att anpassa oss till naturen och med projektet gör vi dessutom stranden mer tillgänglig än tidigare. Och vi tänker inte förstöra några naturvärden.

– Men trots alla anpassningar går inte vi och länsstyrelsen i takt. Trots samma lagstiftning gör vi helt olika bedömningar. Nu måste regeringen avgöra vem av oss som har fel.

Att få planen för Katrineberg godkänd är av största vikt för kommunen.

– Det är oerhört avgörande för Karlstads utveckling och något vi har jobbat med i tio år. Annars blir det ett stort glapp i bostadsbyggandet, säger Peter Kullgren.

Det säger kommunalrådet och stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Det var efter att även Region Värmland riktade hård kritik mot länsstyrelsens hårda linje mot byggande i vattennära områden som Kenneth Johansson sade att man skulle kunna ompröva beslutet att upphäva planen för Katrineberg.

– Om kommunen däremot vill ta omtag och justerar planen tror jag vi kan hitta en lösning och säga ja till den, sade landshövdingen.

”Vid vägs ände”

Uttalandet gör Peter Kullgren irriterad.

– Vi har anpassat oss och vridit och vänt på detaljplanen många gånger efter de åsikter som länsstyrelsen har haft. Och till slut trodde mina tjänstemän att de skulle säga ja till den. Men så blev det inte och nu känner vi att vi har kommit till vägs ände i den här processen.

Så några fler samtal kring detaljplanen ser det inte ut att bli.

– Nej, vi har ju tänkt överklaga länsstyrelsens beslut att överklaga den till regeringen. Vi vill att de prövar om inte allmänintresset för tusentals nya bostäder, inte bara de 750 på Katrineberg utan hela vår Västkustsatsning, går före länsstyrelsens krav.

– Om det hänger på att bostäderna ligger 100–150 eller 300 meter från stranden så blir det svårt att bygga någonstans på jungfrulig mark och då har vi ett väldigt stort problem i Sverige. Speciellt med tanke på att det saknas 700 000 bostäder, säger Peter Kullgren.

Går inte i takt

Han anser att kommunen har gjort vad de har kunnat för att få detaljplanen godkänd.

– Vi har koll på varje nyckelbiotop, har flyttat bostäder i planen för att anpassa oss till naturen och med projektet gör vi dessutom stranden mer tillgänglig än tidigare. Och vi tänker inte förstöra några naturvärden.

– Men trots alla anpassningar går inte vi och länsstyrelsen i takt. Trots samma lagstiftning gör vi helt olika bedömningar. Nu måste regeringen avgöra vem av oss som har fel.

Att få planen för Katrineberg godkänd är av största vikt för kommunen.

– Det är oerhört avgörande för Karlstads utveckling och något vi har jobbat med i tio år. Annars blir det ett stort glapp i bostadsbyggandet, säger Peter Kullgren.