2016-02-29 16:24

2016-02-29 16:24

Kan ta lång tid

KATRINEBERG

Kommunens överklagan i Katrinebergsärendet riskerar att bli en lång process. Dessutom kan det mycket väl bli två parallella processer.

I förra veckan upphävde länsstyrelsen den detaljplan för 750 bostäder på Katrineberg som Karlstads kommun antagit. Beslutet grundar sig på den granskning som länsstyrelsen tog initiativ till omedelbart efter kommunfullmäktiges beslut men också på Naturskyddsföreningens och några privatpersoners överklagande.

Karlstads kommuns styrande politiker är överens om att överklaga länsstyrelsens beslut till högre instans, till regeringen eftersom beslutet är initierat av länsstyrelsen. Men det kan också bli en parallell process i Miljö- och vattendomstolen för den del som grundar sig på enskilda överklaganden. Hur lång tid processen tar vågar ingen sia om.

I förra veckan upphävde länsstyrelsen den detaljplan för 750 bostäder på Katrineberg som Karlstads kommun antagit. Beslutet grundar sig på den granskning som länsstyrelsen tog initiativ till omedelbart efter kommunfullmäktiges beslut men också på Naturskyddsföreningens och några privatpersoners överklagande.

Karlstads kommuns styrande politiker är överens om att överklaga länsstyrelsens beslut till högre instans, till regeringen eftersom beslutet är initierat av länsstyrelsen. Men det kan också bli en parallell process i Miljö- och vattendomstolen för den del som grundar sig på enskilda överklaganden. Hur lång tid processen tar vågar ingen sia om.