2016-02-25 06:00

2016-02-25 06:00

Ny mötesplats ska skapas

SKATTKÄRR: Kommunen gör en satsning på centrummiljön

Skattkärrs centrum ska få en ny mötesplats. Det är grönytan nordost om Konsum som ska utvecklas. Under torsdagen presenteras planerna på ett informationsmöte.
– Mötesplatsen får ett brett utbud för alla åldrar, exempelvis sittplatser och skateboardramper samt nya träd och växter.

Det berättar Mikael Lundh, projektledare på natur- och parkenheten på Karlstads kommun. Kommunen har de senaste åren satsat på en upprustning av centrummiljöerna i kransorterna och nu har det blivit Skattkärrs tur.

Tanken är att skapa en ny mötesplats i anslutning till centrum vid Konsum och biblioteket och därför har grönytan nordost om butiken valts ut där det redan finns en lekplats.

– Vi vill utveckla parkdelen och har pratat med barnen på Skattkärrsskolan och frågat vilka idéer de har och sedan har vi tagit fram ett koncept, säger Mikael Lundh.

En gestaltningsskiss kommer att presenteras på det informationsmöte om den nya mötesplatsen som kommunen arrangerar i Skattkärrsskolans matsal klockan 17.30 under torsdagen.

– Mötesplatsen får ett brett utbud för alla åldrar. Det blir flera typer av sittplatser, skateboardramper och möjlighet till parkour. Dagens lekplats flyttas till ett annat läge i området och vi satsar mycket på ny belysning och nya gångbanor.

– Det blir även en satsning på fler träd och växter, kanske körsbärsträd samt något stort solitärträd. Totalt handlar det om en investering på 6–7 miljoner kronor, säger Mikael Lundh.

I planerna ingår också entrédelar från två håll med tegelinslag som ska påminna om Skattkärrs gamla tegelbruk.

Tanken är att arbetena med mötesplatsen ska påbörjas under senhösten och att den ska stå klar sommaren 2017. En ny detaljplan tas fram som ska ut på samråd i vår och stå klar i höst.

Detaljplanen ska även göra det möjligt att bygga nya bostäder i området samt för Konsum att utöka sin butiksyta.

Det berättar Mikael Lundh, projektledare på natur- och parkenheten på Karlstads kommun. Kommunen har de senaste åren satsat på en upprustning av centrummiljöerna i kransorterna och nu har det blivit Skattkärrs tur.

Tanken är att skapa en ny mötesplats i anslutning till centrum vid Konsum och biblioteket och därför har grönytan nordost om butiken valts ut där det redan finns en lekplats.

– Vi vill utveckla parkdelen och har pratat med barnen på Skattkärrsskolan och frågat vilka idéer de har och sedan har vi tagit fram ett koncept, säger Mikael Lundh.

En gestaltningsskiss kommer att presenteras på det informationsmöte om den nya mötesplatsen som kommunen arrangerar i Skattkärrsskolans matsal klockan 17.30 under torsdagen.

– Mötesplatsen får ett brett utbud för alla åldrar. Det blir flera typer av sittplatser, skateboardramper och möjlighet till parkour. Dagens lekplats flyttas till ett annat läge i området och vi satsar mycket på ny belysning och nya gångbanor.

– Det blir även en satsning på fler träd och växter, kanske körsbärsträd samt något stort solitärträd. Totalt handlar det om en investering på 6–7 miljoner kronor, säger Mikael Lundh.

I planerna ingår också entrédelar från två håll med tegelinslag som ska påminna om Skattkärrs gamla tegelbruk.

Tanken är att arbetena med mötesplatsen ska påbörjas under senhösten och att den ska stå klar sommaren 2017. En ny detaljplan tas fram som ska ut på samråd i vår och stå klar i höst.

Detaljplanen ska även göra det möjligt att bygga nya bostäder i området samt för Konsum att utöka sin butiksyta.