2016-02-24 20:40

2016-02-24 20:40

Tar faktura till domstol

KARLSTAD: Kommunen vägrar betala 1,5 miljoner kronor

Karlstads kommun kommer inte att polisanmäla Värmlandsgården AB i Torsby för den faktura på drygt 1,5 miljoner kronor som företaget skickade för några veckor sedan. Detta trots att kommunen aldrig haft några flyktingbarn i Torsby.
– Vi tar i stället ärendet till domstol.

NWT berättade för ett par veckor sedan om fakturan från Värmlandsgården på 1 568 000 kronor som Värmlandsgården hade skickat till Karlstads kommun för 20 platser för ensamkommande barn och unga under januari på företagets HVB-boende.

Enligt Karlstads kommun hade aldrig något avtal, varken skriftligt eller muntligt med Värmlandsgården ingåtts och några ungdomar hade inte skickats till HVB-boendet. Men ändå skickades fakturan ut.

När det skedde funderade kommunen på att polisanmäla Värmlandsgården för bedrägeri, men så blir det inte.

– Nej, vi har i stället bestämt oss för att ta ärendet till domstol. Vi anser inte att det är en polissak.

– När tingsrätten tar upp saken är det Värmlandsgården som har bevisbördan och då får de ta fram bevis för att det finns en kontrakt vilket vi förnekar, säger Erica Billow, ekonomichef vid kommunens arbetsmarknads- och socialförvaltning.

Hade kommunen valt att polisanmäla hade det i stället varit dem som hade haft bevisbördan. Då hade företaget kunnat driva ärendet till kronofogden om kommunen inte betalat.

NWT berättade för ett par veckor sedan om fakturan från Värmlandsgården på 1 568 000 kronor som Värmlandsgården hade skickat till Karlstads kommun för 20 platser för ensamkommande barn och unga under januari på företagets HVB-boende.

Enligt Karlstads kommun hade aldrig något avtal, varken skriftligt eller muntligt med Värmlandsgården ingåtts och några ungdomar hade inte skickats till HVB-boendet. Men ändå skickades fakturan ut.

När det skedde funderade kommunen på att polisanmäla Värmlandsgården för bedrägeri, men så blir det inte.

– Nej, vi har i stället bestämt oss för att ta ärendet till domstol. Vi anser inte att det är en polissak.

– När tingsrätten tar upp saken är det Värmlandsgården som har bevisbördan och då får de ta fram bevis för att det finns en kontrakt vilket vi förnekar, säger Erica Billow, ekonomichef vid kommunens arbetsmarknads- och socialförvaltning.

Hade kommunen valt att polisanmäla hade det i stället varit dem som hade haft bevisbördan. Då hade företaget kunnat driva ärendet till kronofogden om kommunen inte betalat.