2016-02-24 18:05

2016-02-24 18:05

"Många unga mår dåligt, men de söker inte hjälp"

KARLSTAD: Landstinget tar hjälp av unga för att bryta trenden med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa bland unga ökar.

Nio av tio värmländska gymnasister tycker att livet känns tungt flera gånger i månaden, visar en undersökning som nyligen gjorts av Landstinget i Värmland. Nu tas ungdomar till hjälp för att bryta trenden.

På onsdagen bjöds ett 30-tal ungdomar och aktörer inom området psykisk hälsa in till en workshop, för att utveckla nya lösningar som bryter trenden med ökande psykisk ohälsa för unga.

– Idag finns ett stort glapp mellan behoven och de satsningar som görs. Det behövs nya sätt att arbeta med barn och unga, där de bemöts och involveras utifrån sina villkor, säger landstingsrådet Marianne Utterdahl (SiV).

Digitala tjänster

Första linjen i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil startades i början av 2015 och vänder sig till barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Förra våren inledde Experio Lab vid Landstinget i Värmland ett samarbete med Första linjen, med må­let att öka tillgängligheten till hjälp för unga som mår dåligt genom digitala och flexibla tjänster.

”Söker inte hjälp”

– Många unga mår dåligt, men de söker inte hjälp. Om du är deprimerad och tycker att livet suger kanske det inte är så lätt att veta vad man ska göra. I workshopen försöker vi komma på effektiva sätt att få ungdomar att förstå sitt psykiska mående, hantera det och göra det enklare för dem att ta kontakt, säger 18-årige Daniel Eriksson.

Vad föreslår ni?

– En app som kartlägger ens psykiska hälsa kan vara bra. Inom appen kan du få tips om vad du ska göra under dagen och när det är dags att lägga sig, till exempel. Om du hamnar i farozonen för psykisk hälsa kan appen kontakta någon, säger klasskamraten Frida Block, 19 år.

– En app kan vara ett bra första steg, men jag tror att det är bättre att få prata med en riktig människa, tillägger Daniel Eriksson. Under workshopen föreslogs alltifrån psykologiundervisning på mellanstadiet till lättillgängliga mötesplatser.

Stressar varje dag

– Många ungdomar saknar en vuxen att anförtro sig åt, säger Louisa Szücs Johansson, Experio Lab, vars undersökning bland elever i årskurs tre på gymnasiet visar att 37 procent upplever stress dagligen.

Landstingsstyrelsen klubbade nyligen en nollvision om självmord. 37 värmlänningar begick självmord förra året.

– För att vi ska må bättre i Värmland måste vi börja mycket tidigare och involvera ungdomarna, säger Marianne Utterdahl (SiV).

På onsdagen bjöds ett 30-tal ungdomar och aktörer inom området psykisk hälsa in till en workshop, för att utveckla nya lösningar som bryter trenden med ökande psykisk ohälsa för unga.

– Idag finns ett stort glapp mellan behoven och de satsningar som görs. Det behövs nya sätt att arbeta med barn och unga, där de bemöts och involveras utifrån sina villkor, säger landstingsrådet Marianne Utterdahl (SiV).

Digitala tjänster

Första linjen i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil startades i början av 2015 och vänder sig till barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Förra våren inledde Experio Lab vid Landstinget i Värmland ett samarbete med Första linjen, med må­let att öka tillgängligheten till hjälp för unga som mår dåligt genom digitala och flexibla tjänster.

”Söker inte hjälp”

– Många unga mår dåligt, men de söker inte hjälp. Om du är deprimerad och tycker att livet suger kanske det inte är så lätt att veta vad man ska göra. I workshopen försöker vi komma på effektiva sätt att få ungdomar att förstå sitt psykiska mående, hantera det och göra det enklare för dem att ta kontakt, säger 18-årige Daniel Eriksson.

Vad föreslår ni?

– En app som kartlägger ens psykiska hälsa kan vara bra. Inom appen kan du få tips om vad du ska göra under dagen och när det är dags att lägga sig, till exempel. Om du hamnar i farozonen för psykisk hälsa kan appen kontakta någon, säger klasskamraten Frida Block, 19 år.

– En app kan vara ett bra första steg, men jag tror att det är bättre att få prata med en riktig människa, tillägger Daniel Eriksson. Under workshopen föreslogs alltifrån psykologiundervisning på mellanstadiet till lättillgängliga mötesplatser.

Stressar varje dag

– Många ungdomar saknar en vuxen att anförtro sig åt, säger Louisa Szücs Johansson, Experio Lab, vars undersökning bland elever i årskurs tre på gymnasiet visar att 37 procent upplever stress dagligen.

Landstingsstyrelsen klubbade nyligen en nollvision om självmord. 37 värmlänningar begick självmord förra året.

– För att vi ska må bättre i Värmland måste vi börja mycket tidigare och involvera ungdomarna, säger Marianne Utterdahl (SiV).