2016-02-22 21:05

2016-02-22 21:05

Så ska polisen prioritera

KARLSTAD: Kommunen och invånarna får vara med och styra

Trafikbrott, skadegörelse, stölder...
När polisen ska bestämma hur det ska prioriteras i brottsbekämpningen får kommunen och Karlstadsborna tycka till.
– Vi vill komma närmare medborgarna, säger polischefen Orla Kristoffersen.

Polisen har även tidigare försökt komma närmare medborgarna. På 1990-talet handlade det om närpoliser, en satsning som försvann.

Nu görs ett nytt försök. I grunden den här gången finns något som kallas för medborgarlöften, som tas fram i samarbete med kommunerna och invånarna.

– Polisen ska vara en del av samhället, och vi får inte isolera oss utan vara påverkbara och lyssna på vad politikerna och kommuninvånarna tycker om vårt arbete, säger Orla Kristoffersen, chef för lokalpolisområde Karlstad.

Ett område

Medborgarlöftet ska röra ett konkret område inom brottsbekämpningen som det ska arbetas extra med.

Polisen och kommunen har redan nu kommit fram till ett antal tänkbara sådana områden. De handlar om våld, otrygga miljöer, narkotika och alkohol, stölder och inbrott och trafikbrott.

Nu ska Karlstadsborna få säga sitt.

Sedan ska allt kokas ner till det, eller de, områden som polisen och kommunen ska jobba mer intensivt med.

– Vi vill att löftena ska vara lokalt förankrade och bygga på det som Karlstadsborna upplever som trygghetsproblem, säger Katarina Lindström, kommunikationsdirektör.

Det går redan nu att tycka till via kommunens hemsida eller appen Mitt Karlstad. Den 9 mars finns representanter på plats i Mitticity och tar emot synpunkter, och det kommer även att bli en workshop för allmänheten och föreningar.

– Det vi tycker är ett stort problem kanske inte sammanfaller med vad medborgarna tycker, säger Orla Kristoffersen.

– Vi har varit väldigt styrda uppifrån, nu vänder man på steken. I stället för uppifrån ska det komma underifrån, från medborgarna.

Han påpekar samtidigt att polisen just nu är tyngd av olika händelser.

– Vi har en omvärldsbild som påverkar både kommunens och polisens arbete i ganska stor utsträckning. Flyktingsituationen tar en ganska stor resurs i anspråk för polisen, men jag hoppas ändå att vi kan prioritera det här arbetet, säger Orla Kristoffersen.

Polisen har även tidigare försökt komma närmare medborgarna. På 1990-talet handlade det om närpoliser, en satsning som försvann.

Nu görs ett nytt försök. I grunden den här gången finns något som kallas för medborgarlöften, som tas fram i samarbete med kommunerna och invånarna.

– Polisen ska vara en del av samhället, och vi får inte isolera oss utan vara påverkbara och lyssna på vad politikerna och kommuninvånarna tycker om vårt arbete, säger Orla Kristoffersen, chef för lokalpolisområde Karlstad.

Ett område

Medborgarlöftet ska röra ett konkret område inom brottsbekämpningen som det ska arbetas extra med.

Polisen och kommunen har redan nu kommit fram till ett antal tänkbara sådana områden. De handlar om våld, otrygga miljöer, narkotika och alkohol, stölder och inbrott och trafikbrott.

Nu ska Karlstadsborna få säga sitt.

Sedan ska allt kokas ner till det, eller de, områden som polisen och kommunen ska jobba mer intensivt med.

– Vi vill att löftena ska vara lokalt förankrade och bygga på det som Karlstadsborna upplever som trygghetsproblem, säger Katarina Lindström, kommunikationsdirektör.

Det går redan nu att tycka till via kommunens hemsida eller appen Mitt Karlstad. Den 9 mars finns representanter på plats i Mitticity och tar emot synpunkter, och det kommer även att bli en workshop för allmänheten och föreningar.

– Det vi tycker är ett stort problem kanske inte sammanfaller med vad medborgarna tycker, säger Orla Kristoffersen.

– Vi har varit väldigt styrda uppifrån, nu vänder man på steken. I stället för uppifrån ska det komma underifrån, från medborgarna.

Han påpekar samtidigt att polisen just nu är tyngd av olika händelser.

– Vi har en omvärldsbild som påverkar både kommunens och polisens arbete i ganska stor utsträckning. Flyktingsituationen tar en ganska stor resurs i anspråk för polisen, men jag hoppas ändå att vi kan prioritera det här arbetet, säger Orla Kristoffersen.