2016-02-17 11:27

2016-02-17 11:27

Patient ramlade av operationsbordet

KARLSTAD

Patienten skulle opereras för ett lårbensbrott på Centralsjukhuset i Karlstad när hen plötsligt gled av operationsbordet – med ena benet kvar i den så kallade sträcktillsatsen.

Det var när patienten skulle röntgas som olyckan var framme. Patienten flyttades ut på kanten av operationsbordet och under ”en kort stund”, när personalen var upptagen med andra uppgifter, gled patienten av operationsbordet.

När personalen upptäckte vad som hänt ”rusade” man fram till patienten som röntgades strax efteråt. Patienten ska inte ha fått några nya skelettskador i samband med olyckan.

Händelsen anmäldes enligt lex Maria och har granskats av IVO. Myndigheten anser att vårdgivaren vidtog nödvändiga åtgärder i samband med händelsen och avslutar ärendet.

Det var när patienten skulle röntgas som olyckan var framme. Patienten flyttades ut på kanten av operationsbordet och under ”en kort stund”, när personalen var upptagen med andra uppgifter, gled patienten av operationsbordet.

När personalen upptäckte vad som hänt ”rusade” man fram till patienten som röntgades strax efteråt. Patienten ska inte ha fått några nya skelettskador i samband med olyckan.

Händelsen anmäldes enligt lex Maria och har granskats av IVO. Myndigheten anser att vårdgivaren vidtog nödvändiga åtgärder i samband med händelsen och avslutar ärendet.