2016-02-17 14:50

2016-02-17 15:38

Kommunen överklagar Katrineberg till regeringen

KARLSTAD: Stadsbyggnadsnämnden helt enlig i sitt förslag till KS

Stadsbyggnadsnämnden beslutade på onsdagen att föreslå att kommunstyrelsen överklagar länsstyrelsens upphävande av detaljplanen för Katrineberg till regeringen.
– Vi vill få det prövat vad som är allmänintresse i en sådan här plan. Katrineberg kan bli hem för över 2 000 personer.

Det säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD). Det var en enig nämnd som ville att kommunstyrelsen väljer att överklaga den upphävda planen till regeringen.

– Vi måste troligtvis ha ett extra KS för att ta beslutet eftersom kommunen bara har tre veckor på sig att överklaga.

– Vi vill få det prövat vad som är allmänintresse i en sådan här plan. Katrineberg kan bli hem för över 2 000 personer och i och med att det inte planeras några bostäder närmare än 100 meter från Vänern blir stränderna samtidigt mer tillgängliga för Karlstadsborna, säger Peter Kullgren.

Kan bli uppvaktning

Karlstads kommun kommer att försöka få regeringen att ta ett beslut kring Katrineberg så fort som möjligt.

– Ja, vi ska göra allt som står i vår makt för det. Det kan bland annat bli frågan om en uppvaktning. Vi ser ärendet som intressant även ur nationell synvinkel med tanke på att staten kräver att kommunerna ska bygga fler bostäder.

– Därför vill vi få en tydlighet i var man faktiskt kan bygga. Detta är ett bra läge för regeringen klargöra det.

Karlstads kommun är mycket kritisk till länsstyrelsen som har upphävt detaljplanen för Katrineberg. Länsstyrelsen vill inte upphäva strandskyddet på 300 meter på grund av den unika naturen med intressanta biotoper och rödlistade arter. Dessutom har området även höga friluftsvärden.

– Vi har jobbat med planen för Katrineberg i över tio år och har utrett alla naturvärden. I planen bevarar vi så mycket skog vi kan liksom nyckelbiotoperna och ändå säger länsstyrelsen nej. Om även regeringen gör det faller hela Västkustprojektet med 2 000–2 500 bostäder, säger Peter Kullgren.

Det säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD). Det var en enig nämnd som ville att kommunstyrelsen väljer att överklaga den upphävda planen till regeringen.

– Vi måste troligtvis ha ett extra KS för att ta beslutet eftersom kommunen bara har tre veckor på sig att överklaga.

– Vi vill få det prövat vad som är allmänintresse i en sådan här plan. Katrineberg kan bli hem för över 2 000 personer och i och med att det inte planeras några bostäder närmare än 100 meter från Vänern blir stränderna samtidigt mer tillgängliga för Karlstadsborna, säger Peter Kullgren.

Kan bli uppvaktning

Karlstads kommun kommer att försöka få regeringen att ta ett beslut kring Katrineberg så fort som möjligt.

– Ja, vi ska göra allt som står i vår makt för det. Det kan bland annat bli frågan om en uppvaktning. Vi ser ärendet som intressant även ur nationell synvinkel med tanke på att staten kräver att kommunerna ska bygga fler bostäder.

– Därför vill vi få en tydlighet i var man faktiskt kan bygga. Detta är ett bra läge för regeringen klargöra det.

Karlstads kommun är mycket kritisk till länsstyrelsen som har upphävt detaljplanen för Katrineberg. Länsstyrelsen vill inte upphäva strandskyddet på 300 meter på grund av den unika naturen med intressanta biotoper och rödlistade arter. Dessutom har området även höga friluftsvärden.

– Vi har jobbat med planen för Katrineberg i över tio år och har utrett alla naturvärden. I planen bevarar vi så mycket skog vi kan liksom nyckelbiotoperna och ändå säger länsstyrelsen nej. Om även regeringen gör det faller hela Västkustprojektet med 2 000–2 500 bostäder, säger Peter Kullgren.