2016-02-17 18:59

2016-02-17 18:59

Klubbat: Stadsbyggnadsnämnden

KARLSTAD

Klart för 142 bostäder

Magnolia bostad får bygglov för 142 nya lägenheter på Kanikenäsholmen i Karlstad. Tre hus ska byggas i den första etappen. Två sammanbyggda punkthus hamnar längst ut närmast vattnet och kommer ha tolv respektive elva våningar.

De får sammanlagt 92 lägenheter, medan det tredje huset blir en längsgående byggnad med sex våningar och 46 lägenheter. Totalt planeras det för 308 lägenheter på området.

Bygger på Rudsberget

Stadsbyggnadsnämnden har lämnat bygglov för 44 nya lägenheter på Rudsberget. Det är Göteborgsbolaget FB bostad som ska bygga ett nio våningar högt flerbostadshus med 44 lägenheter längst söderut på berget närmast E18.

Sammantaget ska det byggas åtta flerbostadshus på Rudsberget med 221 hyresrätter. Det är NCC som blir den största byggherren.

Bostäder på Orrholmen

Den nya detaljplanen för fastigheten Fören 1 på Orrholmen har antagits. Den gör det möjligt för Karlstadhus nya bostäder i hörnet Tullhusgatan–Näbbgatan.

Bolaget planerar att uppföra tre punkthus på 17, tio och sex våningar. Projektet som omfattar cirka 100 lägenheter har kritiserats av närboende som anser att husen blir för höga och kommer att skugga.

– Vi tycker att det här är en lämpligt plats för bostäder och att skuggningen inte blir så stor. Dessutom innebär det att Orrholmen binds samman mer med centrum, säger nämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

120 ny lägenheter

En ny detaljplan för Hyttan 18 i Haga i Karlstad ska skapas. Här, intill Klarälven och stenbron vill Karlstadhus bygga två nya huskroppar och göra två påbyggnader på befintliga hus. Sammanlagt planeras det för cirka 120 nya lägenheter. Förhoppningen är att bygget ska kunna påbörjas under 2017.

Ny plan för Stadshuset

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att det ska göras en ny detaljplan för Stadshuset. Det är MSTWBG fastigheter AB har begärt planändringen för att man ska kunna använda lokalerna för kontor och bostäder. Någon handel planeras inte.

Flyttar bensinstation

Den nya detaljplanen för bensinstationen på Bergvik har antagits. Den har gjorts för att OK Värmland vill flytta stationen till ett läge något närmare E18. Anledningen är att nuvarande lokaler ska förvandlas till en McDonalds-restaurang.

Vill bygga åttavåningshus

Karlstadhus vill bygga ett åttavåningshus längs Stenhagsgatan på Våxnäs. I dag finns ett enplanshus med handel som bolaget vill riva. Nu ska en ny detaljplan tas fram.

Fritidshus på Hultön

En fastighetsägare vill skapa ett nytt stugområde med cirka 20 fritidshus på Hultön söder om Väse. En ny detaljplan ska skapas.

Klart för 142 bostäder

Magnolia bostad får bygglov för 142 nya lägenheter på Kanikenäsholmen i Karlstad. Tre hus ska byggas i den första etappen. Två sammanbyggda punkthus hamnar längst ut närmast vattnet och kommer ha tolv respektive elva våningar.

De får sammanlagt 92 lägenheter, medan det tredje huset blir en längsgående byggnad med sex våningar och 46 lägenheter. Totalt planeras det för 308 lägenheter på området.

Bygger på Rudsberget

Stadsbyggnadsnämnden har lämnat bygglov för 44 nya lägenheter på Rudsberget. Det är Göteborgsbolaget FB bostad som ska bygga ett nio våningar högt flerbostadshus med 44 lägenheter längst söderut på berget närmast E18.

Sammantaget ska det byggas åtta flerbostadshus på Rudsberget med 221 hyresrätter. Det är NCC som blir den största byggherren.

Bostäder på Orrholmen

Den nya detaljplanen för fastigheten Fören 1 på Orrholmen har antagits. Den gör det möjligt för Karlstadhus nya bostäder i hörnet Tullhusgatan–Näbbgatan.

Bolaget planerar att uppföra tre punkthus på 17, tio och sex våningar. Projektet som omfattar cirka 100 lägenheter har kritiserats av närboende som anser att husen blir för höga och kommer att skugga.

– Vi tycker att det här är en lämpligt plats för bostäder och att skuggningen inte blir så stor. Dessutom innebär det att Orrholmen binds samman mer med centrum, säger nämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

120 ny lägenheter

En ny detaljplan för Hyttan 18 i Haga i Karlstad ska skapas. Här, intill Klarälven och stenbron vill Karlstadhus bygga två nya huskroppar och göra två påbyggnader på befintliga hus. Sammanlagt planeras det för cirka 120 nya lägenheter. Förhoppningen är att bygget ska kunna påbörjas under 2017.

Ny plan för Stadshuset

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att det ska göras en ny detaljplan för Stadshuset. Det är MSTWBG fastigheter AB har begärt planändringen för att man ska kunna använda lokalerna för kontor och bostäder. Någon handel planeras inte.

Flyttar bensinstation

Den nya detaljplanen för bensinstationen på Bergvik har antagits. Den har gjorts för att OK Värmland vill flytta stationen till ett läge något närmare E18. Anledningen är att nuvarande lokaler ska förvandlas till en McDonalds-restaurang.

Vill bygga åttavåningshus

Karlstadhus vill bygga ett åttavåningshus längs Stenhagsgatan på Våxnäs. I dag finns ett enplanshus med handel som bolaget vill riva. Nu ska en ny detaljplan tas fram.

Fritidshus på Hultön

En fastighetsägare vill skapa ett nytt stugområde med cirka 20 fritidshus på Hultön söder om Väse. En ny detaljplan ska skapas.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.