2016-02-17 13:50

2016-02-17 13:51

Karlstadsbo anmäler höjd elnätsavgift

KARLSTAD: Gick in för att sänka elförbrukningen

Lennart Björkegren i Karlstad har gått in för att få ner elförbrukningen – och lyckats.
Trots det blev elnätsavgiften mycket högre. Nu har han gjort en anmälan till Energimarknadsinspektionen.

Lennart Björkegren på Björkås i Karlstad har gjort flera åtgärder för att sänka sin elförbrukning.

Det har fått effekt.

I januari i år gick det åt 1 608 kilowattimmar i hans bostad, jämfört med drygt 2 200 kilowattimmar samma månad 2015.

Men trots att förbrukningen gick ner stack Karlstads elnäts avgifter åt det motsatta hållet till 899 kronor.

– Avgiften blev 55 procent högre i januari! säger Lennart Björkegren.

På ett år kommer avgifterna han får betala att öka med drygt 2 600 kronor, enligt en uträkning han fått av det kommunala bolaget.

Bakgrunden till förändringen är de nya elnätsavgifter som i januari trädde i kraft för många.

NWT har berättat tidigare att en del av kostnaden nu baseras på det tillfälle under månaden då du förbrukar mest el. Den som har höga toppar i sin elförbrukning betalar mer än den som sprider ut användandet under dygnet.

För många kunder syns effekten av den nya avgiften på den här månadens räkning.

– Det är nu man ser det i plånboken och det har jag väldigt stor respekt för, säger Karlstads elnäts marknadschef, Marija Borenius.

– Men majoriteten av kunderna kommer att få en sänkning. Några får också en ökning, men det är viktigt att komma ihåg att den är för faktisk förbrukning.

Säker drift

Enligt Karlstads elnät görs förändringen för att det ska bli lättare för kunderna att påverka sina kostnader genom att sprida ut elanvändandet över dagen. Det handlar också om att säkerställa driften.

– Vi måste bygga ett nät som är säkert för den förbrukning du har, säger Marija Borenius.

Lennart Björkegren tycker att han gjort allt för att hålla nere förbrukningen: han har till exempel eldat i pannan och tänkt på att sprida ut sitt tvättande och diskande.

– Jag har gjort allt jag kunnat. Jag vet inte hur jag ska kunna göra mer.

När januariräkningen kom blev han upprörd, och härom dagen gjorde han en anmälan till Energimarknadsinspektionen.

– Jag tycker att de ska backa på det här. Det är en för kraftig höjning.

Marija Borenius igen:

– Vi mottar alla synpunkter och hanterar dem och säkerställer att vi följer lagen. Vårt mål är att våra kunder ska förstå varför vi gör förändringen.

Lennart Björkegren på Björkås i Karlstad har gjort flera åtgärder för att sänka sin elförbrukning.

Det har fått effekt.

I januari i år gick det åt 1 608 kilowattimmar i hans bostad, jämfört med drygt 2 200 kilowattimmar samma månad 2015.

Men trots att förbrukningen gick ner stack Karlstads elnäts avgifter åt det motsatta hållet till 899 kronor.

– Avgiften blev 55 procent högre i januari! säger Lennart Björkegren.

På ett år kommer avgifterna han får betala att öka med drygt 2 600 kronor, enligt en uträkning han fått av det kommunala bolaget.

Bakgrunden till förändringen är de nya elnätsavgifter som i januari trädde i kraft för många.

NWT har berättat tidigare att en del av kostnaden nu baseras på det tillfälle under månaden då du förbrukar mest el. Den som har höga toppar i sin elförbrukning betalar mer än den som sprider ut användandet under dygnet.

För många kunder syns effekten av den nya avgiften på den här månadens räkning.

– Det är nu man ser det i plånboken och det har jag väldigt stor respekt för, säger Karlstads elnäts marknadschef, Marija Borenius.

– Men majoriteten av kunderna kommer att få en sänkning. Några får också en ökning, men det är viktigt att komma ihåg att den är för faktisk förbrukning.

Säker drift

Enligt Karlstads elnät görs förändringen för att det ska bli lättare för kunderna att påverka sina kostnader genom att sprida ut elanvändandet över dagen. Det handlar också om att säkerställa driften.

– Vi måste bygga ett nät som är säkert för den förbrukning du har, säger Marija Borenius.

Lennart Björkegren tycker att han gjort allt för att hålla nere förbrukningen: han har till exempel eldat i pannan och tänkt på att sprida ut sitt tvättande och diskande.

– Jag har gjort allt jag kunnat. Jag vet inte hur jag ska kunna göra mer.

När januariräkningen kom blev han upprörd, och härom dagen gjorde han en anmälan till Energimarknadsinspektionen.

– Jag tycker att de ska backa på det här. Det är en för kraftig höjning.

Marija Borenius igen:

– Vi mottar alla synpunkter och hanterar dem och säkerställer att vi följer lagen. Vårt mål är att våra kunder ska förstå varför vi gör förändringen.