2016-02-16 17:02

2016-02-16 17:02

Upphäver inte strandskyddet

KARLSTAD: "Unik natur med intressanta biotoper och rödlistade arter"

Det finns flera skäl till att länsstyrelsen upphäver detaljplanen för Katrineberg där kommunen planerar för mängder med nya bostäder.
– Det tyngsta är att vi säger nej till att upphäva strandskyddet på grund av den unika naturen. Området har även höga friluftsvärden.

Det säger Magnus Ahlstrand, plan- och bostadssamordnare på länsstyrelsen.

NWT berättade i tisdagstidningen att länsstyrelsen upphäver den nya detaljplanen för Katrineberg vid Vänern strax söder om villaområdet på Bergvik som fullmäktige klubbade i september.

57 överklaganden

– Vi har prövat planen enligt plan- och bygglagen och har även prövat de 57 överklaganden som har kommit in och har i båda fallen kommit fram till samma beslut. Vi upphäver kommunens detaljplan, säger Magnus Ahlstrand.

Länsstyrelsen har länge varit kritisk till att området vid Katrineberg ska bebyggas med bostäder med tanke på de höga naturvärdena. Här finns bland annat åtta nyckelbiotoper.

Även Naturskyddsföreningen och de närboende är av samma åsikt och de nämner även risken för att det kan finnas förorenad mark efter den gamla sprängämnesfabriken.

– Det tyngsta skälet till att vi säger nej är att vi inte vill upphäva strandskyddet som kommunen kräver. Det beror på den unika naturen med intressanta biotoper och rödlistade arter.

– Dessutom har området även höga friluftsvärden eftersom kuststräckan är den enda oexploaterade delen mellan villaområdena på Bergvik och Zakrisdalsudden, säger Magnus Ahlstrand.

Det är både strandskyddet, artskyddet och friluftslivet som länsstyrelsen med sitt beslut vill värna.

– Kommunen har i sin detaljplan varken visat hur de tänker hantera strandskyddet eller artskyddet och artskyddet måste man ha en särskild dispens från.

– Vi är inte emot bostadsbyggande och värderar inte projektet som sådant, säger Magnus Ahlstrand.

Det är ovanligt att länsstyrelsen stoppar en detaljplan.

– Ja, det sker bara någon gång per år att vi gör det. Det är inte heller vanligt att vi prövar en detaljplan. Men i det här fallet gjorde vi det.

Till regeringen

Länsstyrelsens beslut kan överklagas. Skulle kommunen göra det hamnar ärendet direkt hos regeringen för avgörande. Skulle någon privatperson eller förening vilja gå vidare blir det mark- och miljödomstolen som får pröva målet.

– Det räcker sedan att regeringen säger nej för att det inte ska bli några bostäder på Katrineberg. Säger de ja och mark- och miljödomstolen också gör det och ett nytt överklagade sker avgörs ärendet av mark- och miljööverdomstolen. Så det kan bli en lång process, säger Magnus Ahlstrand.

Det säger Magnus Ahlstrand, plan- och bostadssamordnare på länsstyrelsen.

NWT berättade i tisdagstidningen att länsstyrelsen upphäver den nya detaljplanen för Katrineberg vid Vänern strax söder om villaområdet på Bergvik som fullmäktige klubbade i september.

57 överklaganden

– Vi har prövat planen enligt plan- och bygglagen och har även prövat de 57 överklaganden som har kommit in och har i båda fallen kommit fram till samma beslut. Vi upphäver kommunens detaljplan, säger Magnus Ahlstrand.

Länsstyrelsen har länge varit kritisk till att området vid Katrineberg ska bebyggas med bostäder med tanke på de höga naturvärdena. Här finns bland annat åtta nyckelbiotoper.

Även Naturskyddsföreningen och de närboende är av samma åsikt och de nämner även risken för att det kan finnas förorenad mark efter den gamla sprängämnesfabriken.

– Det tyngsta skälet till att vi säger nej är att vi inte vill upphäva strandskyddet som kommunen kräver. Det beror på den unika naturen med intressanta biotoper och rödlistade arter.

– Dessutom har området även höga friluftsvärden eftersom kuststräckan är den enda oexploaterade delen mellan villaområdena på Bergvik och Zakrisdalsudden, säger Magnus Ahlstrand.

Det är både strandskyddet, artskyddet och friluftslivet som länsstyrelsen med sitt beslut vill värna.

– Kommunen har i sin detaljplan varken visat hur de tänker hantera strandskyddet eller artskyddet och artskyddet måste man ha en särskild dispens från.

– Vi är inte emot bostadsbyggande och värderar inte projektet som sådant, säger Magnus Ahlstrand.

Det är ovanligt att länsstyrelsen stoppar en detaljplan.

– Ja, det sker bara någon gång per år att vi gör det. Det är inte heller vanligt att vi prövar en detaljplan. Men i det här fallet gjorde vi det.

Till regeringen

Länsstyrelsens beslut kan överklagas. Skulle kommunen göra det hamnar ärendet direkt hos regeringen för avgörande. Skulle någon privatperson eller förening vilja gå vidare blir det mark- och miljödomstolen som får pröva målet.

– Det räcker sedan att regeringen säger nej för att det inte ska bli några bostäder på Katrineberg. Säger de ja och mark- och miljödomstolen också gör det och ett nytt överklagade sker avgörs ärendet av mark- och miljööverdomstolen. Så det kan bli en lång process, säger Magnus Ahlstrand.