2016-02-16 19:02

2016-02-16 20:52

Skarp kritik mot Agaten

KARLSTAD: Hemtjänstföretaget hävdar att det inte fått några klagomål

Det hade inte kommit några klagomål från kunderna.
Det hävdade det nu uppsagda hemtjänstföretaget Agaten.
– Då undrar jag vad de definierar alla mina samtal som, säger en kvinna

NWT har tidigare berättat att Karlstads kommun sagt upp avtalet med hemtjänstföretaget Agaten, efter att man hittat uppseendeväckande brister vid en tillsyn i december.

Bristerna fanns i planering, genomförande och dokumentation. Enligt kommunen stod det också klart att bristerna lett till att kunder inte fått sina insatser utförda.

Men både kommunen och Agaten hävdade att det inte kommit några klagomål från kunderna.

– Jag blev förvånad när jag såg det. Då undrar jag vad de definierar alla mina samtal som, säger en kvinna som NWT pratat med.

Hennes mormor, som har demens, har haft hemtjänst utförd av Agaten sedan i höstas. Det har handlat om några timmar, tre dagar i veckan, där bland annat sysslor som tvätt, dusch och städning skulle utföras.

Men hemtjänsten har inte fungerat alls.

– De har bäddat rent en gång. Och jag tror att de har tvättat håret på mormor en eller två gånger under den här tiden.

Sedan i september?

– Ja!

Sysslorna som hemtjänsten borde ha gjort har i stället anhöriga utfört.

Påsar på hög

Flera gånger när anhöriga har kommit till lägenheten har det stått soppåsar i hallen som hemtjänsten inte tagit med ut och slängt.

– Det har stått flera påsar på hög. Det har luktat i hela lägenheten.

Häromveckan missade man dessutom att handla åt henne.

Agaten ska ha hävdat att de inte fått utföra vissa av uppgifterna.

– Enligt dem vill min mormor inte ta emot hjälpen.

– Det har jag svårt att tro på. Därför ville vi veta när de inte fick utföra uppdraget, och vad de gjorde med den tiden i stället. Men vi har inte fått se det. De har bedömt att det inte går och varit där i tio minuter och vänt i princip.

– Det har varit bedrövligt. Jag har bett om återkoppling och rapporter om de avvikelser som varit – men ingenting har hänt.

Får inga svar

Hon har bland annat krävt svar på vad hemtjänsten gör när de är hemma hos hennes mormor och vilka sysslor de inte kan utföra. Trots många påstötningar har hon inte fått några svar.

– Varför har hon inte fått duscha, tvätta håret och varför har ingen burit ut sopor? Jag har verkligen gett dem en chans att förklara, men ingenting har hänt.

NWT har sökt ansvariga vid Agaten hemtjänst för en kommentar. I ett mejl till tidningen skriver verksamhetschefen att hon inte vill diskutera enskilda ärenden i media.

Men hon säger att företaget inte fått några ”skriftliga klagomål eller synpunkter” på hemtjänsten.

”Skriftliga synpunkter och klagomål hanteras alltid med svar och åtgärd. Vi är även ålagda att använda oss utav kommunens synpunktsblanketter då dessa skall arkiveras och diarieföras. Vi får naturligtvis till oss åsikter från anhöriga som vi diskuterar med dessa”, står det i mejlet.

”Är rimligt”

Mikael Lind, beställarchef vid Karlstads kommun, känner inte till ärendet.

– Men sättet att resonera som de anhöriga gör är rimligt. Man ska kunna ha en dialog med utföraren varför insatser inte blivit utförda och jobba tillsammans så att kunden kan ta emot hjälpen.

Generellt säger han:

– Kan man inte utföra insatser så ska det rapporteras till oss. En del av de stora bristerna som är underlag till uppsägningen är att man (Agaten) inte har rapporterat det vi kallar förändrade behov eller att man inte har utfört insatser.

NWT har tidigare berättat att Karlstads kommun sagt upp avtalet med hemtjänstföretaget Agaten, efter att man hittat uppseendeväckande brister vid en tillsyn i december.

Bristerna fanns i planering, genomförande och dokumentation. Enligt kommunen stod det också klart att bristerna lett till att kunder inte fått sina insatser utförda.

Men både kommunen och Agaten hävdade att det inte kommit några klagomål från kunderna.

– Jag blev förvånad när jag såg det. Då undrar jag vad de definierar alla mina samtal som, säger en kvinna som NWT pratat med.

Hennes mormor, som har demens, har haft hemtjänst utförd av Agaten sedan i höstas. Det har handlat om några timmar, tre dagar i veckan, där bland annat sysslor som tvätt, dusch och städning skulle utföras.

Men hemtjänsten har inte fungerat alls.

– De har bäddat rent en gång. Och jag tror att de har tvättat håret på mormor en eller två gånger under den här tiden.

Sedan i september?

– Ja!

Sysslorna som hemtjänsten borde ha gjort har i stället anhöriga utfört.

Påsar på hög

Flera gånger när anhöriga har kommit till lägenheten har det stått soppåsar i hallen som hemtjänsten inte tagit med ut och slängt.

– Det har stått flera påsar på hög. Det har luktat i hela lägenheten.

Häromveckan missade man dessutom att handla åt henne.

Agaten ska ha hävdat att de inte fått utföra vissa av uppgifterna.

– Enligt dem vill min mormor inte ta emot hjälpen.

– Det har jag svårt att tro på. Därför ville vi veta när de inte fick utföra uppdraget, och vad de gjorde med den tiden i stället. Men vi har inte fått se det. De har bedömt att det inte går och varit där i tio minuter och vänt i princip.

– Det har varit bedrövligt. Jag har bett om återkoppling och rapporter om de avvikelser som varit – men ingenting har hänt.

Får inga svar

Hon har bland annat krävt svar på vad hemtjänsten gör när de är hemma hos hennes mormor och vilka sysslor de inte kan utföra. Trots många påstötningar har hon inte fått några svar.

– Varför har hon inte fått duscha, tvätta håret och varför har ingen burit ut sopor? Jag har verkligen gett dem en chans att förklara, men ingenting har hänt.

NWT har sökt ansvariga vid Agaten hemtjänst för en kommentar. I ett mejl till tidningen skriver verksamhetschefen att hon inte vill diskutera enskilda ärenden i media.

Men hon säger att företaget inte fått några ”skriftliga klagomål eller synpunkter” på hemtjänsten.

”Skriftliga synpunkter och klagomål hanteras alltid med svar och åtgärd. Vi är även ålagda att använda oss utav kommunens synpunktsblanketter då dessa skall arkiveras och diarieföras. Vi får naturligtvis till oss åsikter från anhöriga som vi diskuterar med dessa”, står det i mejlet.

”Är rimligt”

Mikael Lind, beställarchef vid Karlstads kommun, känner inte till ärendet.

– Men sättet att resonera som de anhöriga gör är rimligt. Man ska kunna ha en dialog med utföraren varför insatser inte blivit utförda och jobba tillsammans så att kunden kan ta emot hjälpen.

Generellt säger han:

– Kan man inte utföra insatser så ska det rapporteras till oss. En del av de stora bristerna som är underlag till uppsägningen är att man (Agaten) inte har rapporterat det vi kallar förändrade behov eller att man inte har utfört insatser.