2016-02-16 18:25

2016-02-16 18:25

Mängder med nya byggprojekt

KARLSTAD: Perioden 2016–2017

Karlstad är inne i en mycket expansiv period. Det märks tydligt i kommunens nya planprogram för 2016–2017 där inte mindre än 60 olika bostads- och stadsutvecklingsprojekt listas

Det byggs och planeras för mängder av nya satsningar runt om i Karlstadstrakten. Bostadsbyggandet är mycket högt.

– I fjol gav vi bygglov för 1 100 nya bostäder och den höga byggtakten fortsätter, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Mellan 3 500 och 4 000 nya bostäder planeras i Karlstad de kommande åren och det innebär en stor utmaning för stadsbyggnadsförvaltningen.

– Ja, trycket är hårt det gör att vi blir fler och fler anställda och dessutom använder vi konsulter för att avlasta .

Fler bostäder innebär även kritik.

– Vi försöker dock undvika att bebygga grönytorna, men det går inte bara att förtäta. Därför satsar vi även på ytterområden som Stockfallet och Jakobsberg.

Även på infrastruktursidan satsas det under de närmaste åren. Bland annat på en södra ringled från Skoghallsvägen till Hammaröleden.

– Vi har tagit höjd för infrastrukturen och har avsatt 150 miljoner kronor för 2016–2017.

Kommunen har tio prioriterade projekt under perioden. Det är bland annat är programmet för utvecklingen av Tingvallastaden inför ombyggnaden av Karlstad C och fördjupade översiktsplanen för Välsviken.

Andra prioriterade planer är utredningen om Stora torget, strategiska planer för Kronoparkens centrum och Våxnäs centrum och en första detaljplan för bostäder vid Jakobsberg längs Rosenborgsgatan, detaljplanen för verksamheter på Eriksberg samt planen för utbyggnad av handel på Bergvik.

Det byggs och planeras för mängder av nya satsningar runt om i Karlstadstrakten. Bostadsbyggandet är mycket högt.

– I fjol gav vi bygglov för 1 100 nya bostäder och den höga byggtakten fortsätter, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Mellan 3 500 och 4 000 nya bostäder planeras i Karlstad de kommande åren och det innebär en stor utmaning för stadsbyggnadsförvaltningen.

– Ja, trycket är hårt det gör att vi blir fler och fler anställda och dessutom använder vi konsulter för att avlasta .

Fler bostäder innebär även kritik.

– Vi försöker dock undvika att bebygga grönytorna, men det går inte bara att förtäta. Därför satsar vi även på ytterområden som Stockfallet och Jakobsberg.

Även på infrastruktursidan satsas det under de närmaste åren. Bland annat på en södra ringled från Skoghallsvägen till Hammaröleden.

– Vi har tagit höjd för infrastrukturen och har avsatt 150 miljoner kronor för 2016–2017.

Kommunen har tio prioriterade projekt under perioden. Det är bland annat är programmet för utvecklingen av Tingvallastaden inför ombyggnaden av Karlstad C och fördjupade översiktsplanen för Välsviken.

Andra prioriterade planer är utredningen om Stora torget, strategiska planer för Kronoparkens centrum och Våxnäs centrum och en första detaljplan för bostäder vid Jakobsberg längs Rosenborgsgatan, detaljplanen för verksamheter på Eriksberg samt planen för utbyggnad av handel på Bergvik.