2016-02-16 06:00

2016-02-16 06:00

"De fattigaste gamla är de som drabbas"

KARLSTAD: Protesterar mot oskäligt hög tv-avgift på särskilda boenden

Gunnar Österman, 88, är förbannad å alla fattiga pensionärers vägnar.
Han har hittat flera oskäligt höga avgifter som Karlstads kommun tar ut i särskilda boenden. Den som upprör honom mest är de 173 kronor i månaden som tas ut för tv:n i gemensamma sällskapsrum.
Kommunen hävdar dock att allt är korrekt.

Det var på en anhörigresa som Gunnar Österman och sju andra kom att diskutera de avgifter som Karlstads kommun tar ut av sjuka och dementa som bor i särskilt boende. En tv-avgift kom att särskilt intressera dem.

Han har därefter lagt ned mycket tid på att söka fakta och att räkna, och kan presentera hela excelark som stöd för sina påståenden.

– Personer på särskilt boende är befriade från tv-licens, och kommunen betalar en licens för samtliga verksamheter. Däremot tar kommunen ut avgift för tv-apparaten i avdelningarnas gemensamma sällskapsrum. Slår man ut inköpskostnaden för den på genomsnittet för hur många som bor på varje avdelning, blir den årliga kostnaden 21 kronor per person och månad. Karlstad kommun tar ut i genomsnitt 173 kronor, säger Österman.

De fattigaste drabbas

Han berättar att det dock inte är alla som betalar avgiften; bara de allra fattigaste. Kommunen har nämligen ett maxbelopp för avgifter på 1 772 kronor per månad.

– Har du en hög pension så kommer du enkelt upp i maxbeloppet. Har du däremot en så låg pension att du inte når upp till maxavgiften så får du i snitt betala 152 kronor för mycket i månaden för tv:n. Av de cirka 750 personer som bor i särskilt boende i Karlstad, tillhör 280 gruppen med låg pension. På ett år innebär det en vinst för kommunen med 510 000 kronor.

I fallet med Östermans fru har ärendet överklagats till förvaltningsrätten, som gav kommunen rätt att ta ut avgifter utan att ha motsvarande kostnad.

I och med det menar såväl vård- och omsorgsnämndens vice ordförande, Ingela Wretling (S), som ekonomichefen Tapani Savallampi att saken är utagerad.

– Förvaltningsrätten har prövat ärendet och kommunen fick rätt, säger Savallampi.

Tycker du att det är rimligt att ni tar ut en högre avgift av gamla och sjuka, än vad den reella kostnaden är?

– Det finns regler och riktlinjer att förhålla sig till, och dem följer vi. Då är inte frågan om det är rimligt eller ej,

Gunnar Österman är uppgiven.

– Som grupp kan vi inte överklaga det här, vi kan inte driva ärendet längre. Men jag tycker det är bedrövligt.

Det var på en anhörigresa som Gunnar Österman och sju andra kom att diskutera de avgifter som Karlstads kommun tar ut av sjuka och dementa som bor i särskilt boende. En tv-avgift kom att särskilt intressera dem.

Han har därefter lagt ned mycket tid på att söka fakta och att räkna, och kan presentera hela excelark som stöd för sina påståenden.

– Personer på särskilt boende är befriade från tv-licens, och kommunen betalar en licens för samtliga verksamheter. Däremot tar kommunen ut avgift för tv-apparaten i avdelningarnas gemensamma sällskapsrum. Slår man ut inköpskostnaden för den på genomsnittet för hur många som bor på varje avdelning, blir den årliga kostnaden 21 kronor per person och månad. Karlstad kommun tar ut i genomsnitt 173 kronor, säger Österman.

De fattigaste drabbas

Han berättar att det dock inte är alla som betalar avgiften; bara de allra fattigaste. Kommunen har nämligen ett maxbelopp för avgifter på 1 772 kronor per månad.

– Har du en hög pension så kommer du enkelt upp i maxbeloppet. Har du däremot en så låg pension att du inte når upp till maxavgiften så får du i snitt betala 152 kronor för mycket i månaden för tv:n. Av de cirka 750 personer som bor i särskilt boende i Karlstad, tillhör 280 gruppen med låg pension. På ett år innebär det en vinst för kommunen med 510 000 kronor.

I fallet med Östermans fru har ärendet överklagats till förvaltningsrätten, som gav kommunen rätt att ta ut avgifter utan att ha motsvarande kostnad.

I och med det menar såväl vård- och omsorgsnämndens vice ordförande, Ingela Wretling (S), som ekonomichefen Tapani Savallampi att saken är utagerad.

– Förvaltningsrätten har prövat ärendet och kommunen fick rätt, säger Savallampi.

Tycker du att det är rimligt att ni tar ut en högre avgift av gamla och sjuka, än vad den reella kostnaden är?

– Det finns regler och riktlinjer att förhålla sig till, och dem följer vi. Då är inte frågan om det är rimligt eller ej,

Gunnar Österman är uppgiven.

– Som grupp kan vi inte överklaga det här, vi kan inte driva ärendet längre. Men jag tycker det är bedrövligt.