2016-02-16 14:20

2016-02-16 15:35

Dålig arbetsmiljö på skolor kan kosta 300 000 kronor

KARLSTAD: Arbetsmiljöverket godkänner inte kommunens förbättringar

(UPPDATERAD) Arbetsmiljöverket underkänner kommunens arbete med gymnasielärarnas arbetsmiljö. Det kan kosta kommunen 300 000 kronor i vite – i ett första skede.
Om inte begärda åtgärder gjorts innan sista april, dubblas beloppet.

Under november 2014 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på skolorna och ett år senare, nu i höstas, gjordes en uppföljningsinspektion på tre gymnasieskolor i Karlstad – Nobelgymnasiet, Tingvallagymnasiet och Älvkullegymnasiet.

– Vi fann att man inte lyckats nå i mål. Vi har sett att det varit aktiviteter men man har inte nått ända fram. Det råder kanske oklarheter om hur man ska gå tillväga, säger Enver Berisha på Arbetsmiljöverket.

Därför har Arbetsmiljöverket nu skickat en ansökan till Förvaltningsrätten om att döma ut vitet på 100 000 kronor per skola, 300 000 kronor totalt för Karlstads- Hammarös gymnasieförvaltning.

– Jag känner mig försiktigt optimistisk att vi äntligen blivit tagna på allvar, säger Catherine Sonesson, kommunombud för lärarnas riksförbund i Karlstad.

Dubbelt upp

Samtidigt har ett nytt föreläggande om ett vite på 200 000 kronor gått ut till skolorna om inte begärda åtgärder gjorts innan sista april.

– Det är normalt med en fördubbling, säger Enver Berisha.

Arbetsmiljöverket vill att Karlstads kommun skriftligt ska klargöra för samtliga lärare i vilken ordning de ska prioritera sina arbetsuppgifter när den ordinarie arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter.

Ärendet hamnar nu hos Förvaltningsrätten som dömer ut vitet. Gymnasieförvaltningen har sedan rätt att överklaga.

”Äntligen”

– Skolorna som inspekterats är slumpvis utvalda. Det är kommunens ansvar att se till att kraven uppfylls på samtliga skolor, säger Enver Berisha.

Cathrine Sonesson är lättad över att det äntligen händer något. Skyddsombuden gjorde 2013 en anmälan till Arbetsmljöverket när ett 70-tal lärartjänster sparades in genom uppsägningar och pensionsavgångar. De lärare som jobbade kvar skulle undervisa fler timmar.

Sedan dess har arbetet med att göra något åt arbetsbelastningen hållit på.

– Det är oerhört frustrerande att se medarbetare gå i kras medan de håller på med sin brevväxling, säger Catherine Sonesson, ombud för lärarnas riksförbund i Karlstad.

– Jag förstår inte riktigt vad Arbetsmiljöverket gör. Vi har haft ett givande arbete tillsammans med de fackliga organisationerna men har tyvärr inte nått ända fram. Vi vill fortsätta att göra det här i samråd, säger Irene Lennemyr Winkler, skoldirektör gymnasiet.

Är du förvånad över Arbetsmiljöverkets beslut?

– Beslut är beslut. Det är något man för rätta sig efter. Vi får se hur vi ska lösa det här.

 

Under november 2014 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på skolorna och ett år senare, nu i höstas, gjordes en uppföljningsinspektion på tre gymnasieskolor i Karlstad – Nobelgymnasiet, Tingvallagymnasiet och Älvkullegymnasiet.

– Vi fann att man inte lyckats nå i mål. Vi har sett att det varit aktiviteter men man har inte nått ända fram. Det råder kanske oklarheter om hur man ska gå tillväga, säger Enver Berisha på Arbetsmiljöverket.

Därför har Arbetsmiljöverket nu skickat en ansökan till Förvaltningsrätten om att döma ut vitet på 100 000 kronor per skola, 300 000 kronor totalt för Karlstads- Hammarös gymnasieförvaltning.

– Jag känner mig försiktigt optimistisk att vi äntligen blivit tagna på allvar, säger Catherine Sonesson, kommunombud för lärarnas riksförbund i Karlstad.

Dubbelt upp

Samtidigt har ett nytt föreläggande om ett vite på 200 000 kronor gått ut till skolorna om inte begärda åtgärder gjorts innan sista april.

– Det är normalt med en fördubbling, säger Enver Berisha.

Arbetsmiljöverket vill att Karlstads kommun skriftligt ska klargöra för samtliga lärare i vilken ordning de ska prioritera sina arbetsuppgifter när den ordinarie arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter.

Ärendet hamnar nu hos Förvaltningsrätten som dömer ut vitet. Gymnasieförvaltningen har sedan rätt att överklaga.

”Äntligen”

– Skolorna som inspekterats är slumpvis utvalda. Det är kommunens ansvar att se till att kraven uppfylls på samtliga skolor, säger Enver Berisha.

Cathrine Sonesson är lättad över att det äntligen händer något. Skyddsombuden gjorde 2013 en anmälan till Arbetsmljöverket när ett 70-tal lärartjänster sparades in genom uppsägningar och pensionsavgångar. De lärare som jobbade kvar skulle undervisa fler timmar.

Sedan dess har arbetet med att göra något åt arbetsbelastningen hållit på.

– Det är oerhört frustrerande att se medarbetare gå i kras medan de håller på med sin brevväxling, säger Catherine Sonesson, ombud för lärarnas riksförbund i Karlstad.

– Jag förstår inte riktigt vad Arbetsmiljöverket gör. Vi har haft ett givande arbete tillsammans med de fackliga organisationerna men har tyvärr inte nått ända fram. Vi vill fortsätta att göra det här i samråd, säger Irene Lennemyr Winkler, skoldirektör gymnasiet.

Är du förvånad över Arbetsmiljöverkets beslut?

– Beslut är beslut. Det är något man för rätta sig efter. Vi får se hur vi ska lösa det här.

 

Källa: