2016-02-16 10:17

2016-02-16 12:01

Bättre introduktion för nyanlända

KARLSTAD: Initiativ från majoriteten

Alla nyanlända ska få samma, och bättre introduktion, när de kommer till Karlstad.
De anser den politiska majoriteten i ett nytt initiativ som presenteras på kommunstyrelsen i eftermiddag.

Karlstads kommun bör få till en kommungemensam introduktion för nyanlända. Initiativet kommer från den politiska majoriteten som anser att alla nyanlända ska introduceras på samma vis.

– Vi behöver ha en samsyn här och se till att vi får till ett bra bemötande när nyanlända kommer till Karlstad, säger kommunalrådet Per-Inge Lidén (MP).

– Alla som kommer ska känna att de får veta det de behöver om vilket samhälle de kommit till, vilken lagstiftning och regler som gäller – och också ges möjlighet att ställa alla frågor de vill ställa.

Ny modell

Per-Inge Lidén menar att kommunen har bra kontakt med ensamkommande barn och ungdomar, men har svårare att nå ut till exempelvis nyanlända som bor hos en bekant:

– Boenden för ensamkommande är ju kommunen ansvarig för, men de som söker asyl och exempelvis bor hos en farbror har vi inte samma kontakt med. Vi måste få till en modell där alla som kommer hit ges samma möjligheter, oavsett hur man kommit hit eller hur man bor.

Majoriteten anser att introduktionen ska ske direkt efter ankomst och minst innehålla flera olika moment:

• ett välkomnande

• kunskap om samhället och dess lagar och regler

• kartor och kontaktuppgifter till olika samhällsinstitutioner och civilsamhället

• svar på de frågor våra nyanlända ställer om det samhälle de kommer till

Per-Inge Lidén poängterar också vikten av att introduktionen sker med hjälp av tolk och på ett språk som nyanlända förstår.

– Det är naturligtvis avgörande. Nyanlända måste ges möjlighet att på djupet förstå för att kunna ställa alla frågor de vill ställa.

Kan komma i gång i vår

Förslaget, som alltså presenteras på kommunstyrelsen senare i dag, är att kommunledningskontoret tillsammans med berörda förvaltningar och externa aktörer tar fram en modell för gemensamt bemötande av nyanlända.

– Många är inblandade i mottagandet och externa aktörer kan till exempel handla om frivilligorganisationer som Röda korset eller kanske studieförbund. Det är sådana bitar som vi vill att man tittar på, säger Per-inge Lidén.

Majoriteten vill också att initiativet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i april.

– Vi behöver göra det här nu och kanske kan vi komma i gång redan i maj.

Vad tror du om övriga partiers respons på ert förslag?

– Jag tror att den blir positiv, jag kan inte tänka mig annat, säger Per-Inge Lidén.

Karlstads kommun bör få till en kommungemensam introduktion för nyanlända. Initiativet kommer från den politiska majoriteten som anser att alla nyanlända ska introduceras på samma vis.

– Vi behöver ha en samsyn här och se till att vi får till ett bra bemötande när nyanlända kommer till Karlstad, säger kommunalrådet Per-Inge Lidén (MP).

– Alla som kommer ska känna att de får veta det de behöver om vilket samhälle de kommit till, vilken lagstiftning och regler som gäller – och också ges möjlighet att ställa alla frågor de vill ställa.

Ny modell

Per-Inge Lidén menar att kommunen har bra kontakt med ensamkommande barn och ungdomar, men har svårare att nå ut till exempelvis nyanlända som bor hos en bekant:

– Boenden för ensamkommande är ju kommunen ansvarig för, men de som söker asyl och exempelvis bor hos en farbror har vi inte samma kontakt med. Vi måste få till en modell där alla som kommer hit ges samma möjligheter, oavsett hur man kommit hit eller hur man bor.

Majoriteten anser att introduktionen ska ske direkt efter ankomst och minst innehålla flera olika moment:

• ett välkomnande

• kunskap om samhället och dess lagar och regler

• kartor och kontaktuppgifter till olika samhällsinstitutioner och civilsamhället

• svar på de frågor våra nyanlända ställer om det samhälle de kommer till

Per-Inge Lidén poängterar också vikten av att introduktionen sker med hjälp av tolk och på ett språk som nyanlända förstår.

– Det är naturligtvis avgörande. Nyanlända måste ges möjlighet att på djupet förstå för att kunna ställa alla frågor de vill ställa.

Kan komma i gång i vår

Förslaget, som alltså presenteras på kommunstyrelsen senare i dag, är att kommunledningskontoret tillsammans med berörda förvaltningar och externa aktörer tar fram en modell för gemensamt bemötande av nyanlända.

– Många är inblandade i mottagandet och externa aktörer kan till exempel handla om frivilligorganisationer som Röda korset eller kanske studieförbund. Det är sådana bitar som vi vill att man tittar på, säger Per-inge Lidén.

Majoriteten vill också att initiativet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i april.

– Vi behöver göra det här nu och kanske kan vi komma i gång redan i maj.

Vad tror du om övriga partiers respons på ert förslag?

– Jag tror att den blir positiv, jag kan inte tänka mig annat, säger Per-Inge Lidén.