2016-02-15 15:58

2016-02-15 15:58

Vad är registerforskning?

HALLÅ DÄR...

...Eewa Nånberg, professor i biomedicin vid Karlstads universitet som, tillsammans med kollegor på Landstinget i Värmland, håller i en endagskonferens på CCC under tisdagen om forskning inom vård och hälsa.

– Det finns väldigt mycket data inom hälso- och sjukvård, hos Socialstyrelsen och sjukvårdens egna kvalitetsregister. i kombination med den svenska folkbokföringen beskrivs det som en guldgruva för forskare av en av dagens huvudtalare Måns Rosén från Karolinska institutet.

Varför har ni valt att fokusera på registerforskning?

– För att det är angeläget att utöka den och att det finns så mycket att hämta.

Vilken typ av forskning görs utifrån registren?

– Registren är inte offentliga men som forskare kan vi få tillstånd genom etikprövningsnämnden. Vi får tillgång till ett stort antal fall och kan se trender och samband. Till exempel förändringar när en ny behandlingsform införs.

Finns det något lokalt exempel?

– Ja, Värmland är bra framme vad det gäller barns tandhälsa. Där är registren en förutsättning för att kunna följa effekterna av preventiva åtgärder.

Dagen är ett samarbete med Landstinget i Värmland. Har ni gemensam forskning?

– Ja, vi har en hel del gemensamt redan och det vill vi utöka. Det är ömsesidigt väldigt värdefullt, inte minst för att väcka idéer och sammanföra olika kompetenser.

Hur många kommer att delta?

– Mellan 110 och 120 personer.

– Det finns väldigt mycket data inom hälso- och sjukvård, hos Socialstyrelsen och sjukvårdens egna kvalitetsregister. i kombination med den svenska folkbokföringen beskrivs det som en guldgruva för forskare av en av dagens huvudtalare Måns Rosén från Karolinska institutet.

Varför har ni valt att fokusera på registerforskning?

– För att det är angeläget att utöka den och att det finns så mycket att hämta.

Vilken typ av forskning görs utifrån registren?

– Registren är inte offentliga men som forskare kan vi få tillstånd genom etikprövningsnämnden. Vi får tillgång till ett stort antal fall och kan se trender och samband. Till exempel förändringar när en ny behandlingsform införs.

Finns det något lokalt exempel?

– Ja, Värmland är bra framme vad det gäller barns tandhälsa. Där är registren en förutsättning för att kunna följa effekterna av preventiva åtgärder.

Dagen är ett samarbete med Landstinget i Värmland. Har ni gemensam forskning?

– Ja, vi har en hel del gemensamt redan och det vill vi utöka. Det är ömsesidigt väldigt värdefullt, inte minst för att väcka idéer och sammanföra olika kompetenser.

Hur många kommer att delta?

– Mellan 110 och 120 personer.