2016-02-13 06:00

2016-02-13 06:00

Riva eller rusta är frågan

VÅLBERG: Akut läge för den 50 år gamla sim- och sporthallen

Vålbergs sim- och sporthall är 50 år gammal och i akut behov av en stor renovering. En ny rapport visar att kostnaderna för det ligger på cirka 70 miljoner kronor.
Alternativet är att riva anläggningen. På onsdag kommer kultur- och fritidsnämnden besluta att en konsekvensanalys ska göras.

Redan på 1960-talet invigdes Vålbergs sim- och sporthall. Med så många år på nacken har anläggningen blivit rejält sliten och renoveringsbehoven är akuta.

Hela 70 miljoner kronor beräknas en totalrenovering kosta. Det är dock svårt att bedöma hur länge anläggningen kan drivas vidare innan den behöver stängas, visar kommunens nya rapport.

Samtidigt har bolaget Previa studerat arbetsmiljön med tanke på de fuktrelaterade skador som hittades 2011 efter att hälsoproblem upptäckts hos personalen. Efter att vissa åtgärder gjordes då är läget nu ganska okej och inga akuta åtgärder behöver göras.

”Lever på övertid”

Men sammantaget är läget allvarligt för sim- och sporthallen, konstaterar kultur- och fritidschefen Mats Ahrén.

– Ingen vet hur länge anläggningen håller. Vi kan få stänga den i morgon eller om fem år om ingenting görs. Normalt brukar man tala om ungefär 30 år för en sporthall, men den här har hållit i 50 år, så den lever verkligen på övertid.

– Därför gäller det att väcka den här frågan politiskt så att man kan ta ett beslut om vad som ska göras.

Frågan är vilket beslut man ska ta.

– Vi står inför ett vägskäl. Antingen investera de cirka 70 miljoner kronorna samtidigt som hyran för nämnden ökar från runt 2 till cirka 7 miljoner kronor per år eller att riva sim- och sporthallen, säger Mats Ahrén.

Det skulle förstås få långtgående konsekvenser för skolan, föreningslivet och de boende, skriver förvaltningen, men konstaterar att det bara är sju kilometer till simhallen i Grums. Övrig föreningsverksamhet bör vid en rivning erbjudas lokaler i en ny fullstor sporthall eller en annan lokal i Vålberg, fortsätter man.

Innan ett beslut tas ska det först göras en konsekvensanalys. Att en sådan ska genomföras klubbar kultur- och fritidsnämnden på onsdag.

Ska in i budget

– När analysen är klar måste det fattas ett politiskt beslut om anläggningen för att man ska få in investeringarna i budgeten för 2017–2019, säger Mats Ahrén.

I samband med analysen ska man även studera när Karlstad behöver utreda sin badhuskapacitet med tanke på att stan växer.

– Läget för anläggningen i Vålberg är allvarligt. Det gäller att ha en handlingsplan för den om den snabbt behöver stängas. Därför är det även viktigt den kommande analysen genomförs snabbt, säger Maria Wågemo (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Redan på 1960-talet invigdes Vålbergs sim- och sporthall. Med så många år på nacken har anläggningen blivit rejält sliten och renoveringsbehoven är akuta.

Hela 70 miljoner kronor beräknas en totalrenovering kosta. Det är dock svårt att bedöma hur länge anläggningen kan drivas vidare innan den behöver stängas, visar kommunens nya rapport.

Samtidigt har bolaget Previa studerat arbetsmiljön med tanke på de fuktrelaterade skador som hittades 2011 efter att hälsoproblem upptäckts hos personalen. Efter att vissa åtgärder gjordes då är läget nu ganska okej och inga akuta åtgärder behöver göras.

”Lever på övertid”

Men sammantaget är läget allvarligt för sim- och sporthallen, konstaterar kultur- och fritidschefen Mats Ahrén.

– Ingen vet hur länge anläggningen håller. Vi kan få stänga den i morgon eller om fem år om ingenting görs. Normalt brukar man tala om ungefär 30 år för en sporthall, men den här har hållit i 50 år, så den lever verkligen på övertid.

– Därför gäller det att väcka den här frågan politiskt så att man kan ta ett beslut om vad som ska göras.

Frågan är vilket beslut man ska ta.

– Vi står inför ett vägskäl. Antingen investera de cirka 70 miljoner kronorna samtidigt som hyran för nämnden ökar från runt 2 till cirka 7 miljoner kronor per år eller att riva sim- och sporthallen, säger Mats Ahrén.

Det skulle förstås få långtgående konsekvenser för skolan, föreningslivet och de boende, skriver förvaltningen, men konstaterar att det bara är sju kilometer till simhallen i Grums. Övrig föreningsverksamhet bör vid en rivning erbjudas lokaler i en ny fullstor sporthall eller en annan lokal i Vålberg, fortsätter man.

Innan ett beslut tas ska det först göras en konsekvensanalys. Att en sådan ska genomföras klubbar kultur- och fritidsnämnden på onsdag.

Ska in i budget

– När analysen är klar måste det fattas ett politiskt beslut om anläggningen för att man ska få in investeringarna i budgeten för 2017–2019, säger Mats Ahrén.

I samband med analysen ska man även studera när Karlstad behöver utreda sin badhuskapacitet med tanke på att stan växer.

– Läget för anläggningen i Vålberg är allvarligt. Det gäller att ha en handlingsplan för den om den snabbt behöver stängas. Därför är det även viktigt den kommande analysen genomförs snabbt, säger Maria Wågemo (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.