2016-02-10 15:30

2016-02-16 18:44

Kommunen säger upp avtal med hemtjänstföretag

KARLSTAD

Karlstads kommun bryter med hemtjänstföretaget Agaten. Orsaken är de allvarliga brister i verksamheten som hittades vid en tillsyn i december.

Agaten har varit en av hemtjänstutförarna i Karlstads kommun sedan 2012. I slutet av förra året inleddes en tillsyn och då hittades så stora brister att kommunen nu säger upp avtalet med företaget. Förtroendet anses förbrukat.

Det handlar om brister i både planering, genomförande och dokumentation.

– Vi har kunnat verifiera att bristerna har lett till att kunder inte fått sina insatser utförda, säger Mikael Lind beställarchef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Hur det görs

– Det handlar både om att man ska få sina insatser, men också om hur man får insatserna. Det är en viktig del för att få en meningsfull tillvaro som äldre. Där har vi också sett stora brister.

Kommunen ska också ha hittat brister i personalhanteringen. Det handlar om efterlevnad av arbetstidslagstiftning, kollektivavtal och så vidare.

Men alla brister som påpekas i tillsynsrapporten tillskrivs gruppen på Kronoparken, som har kunder med behov av anhörigvård. Mot företagets andra hemtjänstgrupp på Haga finns inga anmärkningar alls. Detta enligt Renée Månsson, som är verksamhetschef för Hagagruppen.

– Det här kom som en chock för oss, säger hon.

– Att hela avtalet sägs upp fick vi veta via media i dag. Kommunen har inte gjort någon återkoppling alls till oss efter tillsynen. Ett märkligt agerande!

Medger brister

Efter att under onsdagen ha fått läsa tillsynsrapporten håller hon dock med om att det verkligen är allvarlig kritik som riktas mot verksamheten på Kronoparken.

De omkring 150 personer som anlitar Agaten får nu ett brev med information om läget och möjligheten att efter den sex månader långa uppsägningstiden byta hemtjänstutövare.

Vill fortsätta

– Vår förhoppning är dock att kunderna i Hagagruppen väljer att stanna kvar hos oss på ett eller annat sätt. Jag och min kollega Fredrik Malmberg hoppas komma på en lösning på hur vi ska kunna fortsätta, säger Renée Månsson till NWT.

Hur säkerställer kommunen att det fungerar bra under uppsägningstiden?

– Vi har ställt krav på att de själva ska vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Sedan kommer vi att följa dem mycket noggrant så att vi kan känna oss trygga med hur planering och insatser sker. Det kan handla om att vi själva har personal på plats för att vara med och kontrollera den dagliga planeringen, säger Mikael Lind.

Trots bristerna ska det inte ha kommit klagomål från kunderna.

– Det kan bero på flera saker. I bland är man som äldre i någon form av beroendeställning. Man kanske ändå är tacksam över de insatser som ges och kanske inte riktigt vet vilka rättigheter och möjligheter man har, säger Mikael Lind.

Agaten har varit en av hemtjänstutförarna i Karlstads kommun sedan 2012. I slutet av förra året inleddes en tillsyn och då hittades så stora brister att kommunen nu säger upp avtalet med företaget. Förtroendet anses förbrukat.

Det handlar om brister i både planering, genomförande och dokumentation.

– Vi har kunnat verifiera att bristerna har lett till att kunder inte fått sina insatser utförda, säger Mikael Lind beställarchef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Hur det görs

– Det handlar både om att man ska få sina insatser, men också om hur man får insatserna. Det är en viktig del för att få en meningsfull tillvaro som äldre. Där har vi också sett stora brister.

Kommunen ska också ha hittat brister i personalhanteringen. Det handlar om efterlevnad av arbetstidslagstiftning, kollektivavtal och så vidare.

Men alla brister som påpekas i tillsynsrapporten tillskrivs gruppen på Kronoparken, som har kunder med behov av anhörigvård. Mot företagets andra hemtjänstgrupp på Haga finns inga anmärkningar alls. Detta enligt Renée Månsson, som är verksamhetschef för Hagagruppen.

– Det här kom som en chock för oss, säger hon.

– Att hela avtalet sägs upp fick vi veta via media i dag. Kommunen har inte gjort någon återkoppling alls till oss efter tillsynen. Ett märkligt agerande!

Medger brister

Efter att under onsdagen ha fått läsa tillsynsrapporten håller hon dock med om att det verkligen är allvarlig kritik som riktas mot verksamheten på Kronoparken.

De omkring 150 personer som anlitar Agaten får nu ett brev med information om läget och möjligheten att efter den sex månader långa uppsägningstiden byta hemtjänstutövare.

Vill fortsätta

– Vår förhoppning är dock att kunderna i Hagagruppen väljer att stanna kvar hos oss på ett eller annat sätt. Jag och min kollega Fredrik Malmberg hoppas komma på en lösning på hur vi ska kunna fortsätta, säger Renée Månsson till NWT.

Hur säkerställer kommunen att det fungerar bra under uppsägningstiden?

– Vi har ställt krav på att de själva ska vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Sedan kommer vi att följa dem mycket noggrant så att vi kan känna oss trygga med hur planering och insatser sker. Det kan handla om att vi själva har personal på plats för att vara med och kontrollera den dagliga planeringen, säger Mikael Lind.

Trots bristerna ska det inte ha kommit klagomål från kunderna.

– Det kan bero på flera saker. I bland är man som äldre i någon form av beroendeställning. Man kanske ändå är tacksam över de insatser som ges och kanske inte riktigt vet vilka rättigheter och möjligheter man har, säger Mikael Lind.