2016-02-09 18:06

2016-02-09 18:06

Vill inte bli granne med ett nytt 17-våningshus

KARLSTAD: Hans Adén och många grannar vill att höjderna för de tre nya flerbostadshusen sänks

Höghus. På onsdag ska stadsbyggnadsnämnden besluta om man ska tillåta Karlstadhus att bygga tre bostadshus på Orrholmen där det högsta kan bli hela 17 våningar.
Det är höjden som skrämmer många närboende.
– Det räcker med åtta våningar, säger Hans Adén.

Det är i hörnet Näbbgatan–Tullhusgatan, Fören 1, som de tre nya husen som kan bli 17, tio och sex våningar höga planeras. Den nya detaljplanen klubbas på onsdag.

Hans Adén reagerar inte så mycket på att det ska byggas i området. Det är snarare den stora exploateringen av tomten han vänder sig emot.

– Det är främst 17-våningshuset som jag och många med mig är kritiska till. 17 våningar ramlar över oss och leder till skuggningar.

– Det räcker med åtta våningar, något som passar mycket bättre in eftersom husen på styr- och babordsgatorna är lika höga, säger Hans Adén.

Orrholmsbon menar att så många fler lägenheter i området även skapar andra problem.

– Det är redan problem med mycket trafik här, bland annat med tanke på Konsum Värmlands alla tunga fabrikstransporter och det blir även bekymmer med in- och utfarterna till de nya husen.

– Stadsbyggnadsförvaltningen har inte lyssnat alls på oss grannar efter samrådet utan föreslår samma höjder som tidigare. Varför inte göra som på Sundsta där Karlstadhus höghus sänktes rejält, menar Hans Adén.

Många andra närboende är också kritiska till de höga höjderna på huset, skuggningsrisken, trafiksituationen och att de nya lägenheterna kan få problem med lukt från Konsum Värmlands fabrik.

– Jag har respekt för de närboendes åsikter, men området är mycket lämpligt för höga bostäder med tanke på möjligheterna till fin utsikt över vattnet och vi har många intressenter till våra 100–110 lägenheter.

– Det blir inga skuggningar av grannfastigheterna. Det har vi säkerställt efter solstudier. När det gäller höjden är det inte heller bestämt att husen blir upp till 17 våningar. De kan även bli lägre, säger Karlstadhus vd Janne Gustafsson.

Det är i hörnet Näbbgatan–Tullhusgatan, Fören 1, som de tre nya husen som kan bli 17, tio och sex våningar höga planeras. Den nya detaljplanen klubbas på onsdag.

Hans Adén reagerar inte så mycket på att det ska byggas i området. Det är snarare den stora exploateringen av tomten han vänder sig emot.

– Det är främst 17-våningshuset som jag och många med mig är kritiska till. 17 våningar ramlar över oss och leder till skuggningar.

– Det räcker med åtta våningar, något som passar mycket bättre in eftersom husen på styr- och babordsgatorna är lika höga, säger Hans Adén.

Orrholmsbon menar att så många fler lägenheter i området även skapar andra problem.

– Det är redan problem med mycket trafik här, bland annat med tanke på Konsum Värmlands alla tunga fabrikstransporter och det blir även bekymmer med in- och utfarterna till de nya husen.

– Stadsbyggnadsförvaltningen har inte lyssnat alls på oss grannar efter samrådet utan föreslår samma höjder som tidigare. Varför inte göra som på Sundsta där Karlstadhus höghus sänktes rejält, menar Hans Adén.

Många andra närboende är också kritiska till de höga höjderna på huset, skuggningsrisken, trafiksituationen och att de nya lägenheterna kan få problem med lukt från Konsum Värmlands fabrik.

– Jag har respekt för de närboendes åsikter, men området är mycket lämpligt för höga bostäder med tanke på möjligheterna till fin utsikt över vattnet och vi har många intressenter till våra 100–110 lägenheter.

– Det blir inga skuggningar av grannfastigheterna. Det har vi säkerställt efter solstudier. När det gäller höjden är det inte heller bestämt att husen blir upp till 17 våningar. De kan även bli lägre, säger Karlstadhus vd Janne Gustafsson.