2016-02-08 17:02

2016-02-08 17:02

Så kan mobbning motverkas

HALLÅ DÄR

Åsa Söderström, lektor i pedagogik vid Karlstads universitet, som håller i en ny utbildningsserie för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Startskottet går på tisdagen.

– Det är en komplex fråga och svårt att ge ett enkelt svar på. Därför tror vi att en sådan här utbildning som Regionalt utvecklingscentrum vid KAU nu startar kan vara till hjälp i det arbetet. 200 rektorer, förskolechefer och lärare från Värmland ska träffas vid sex olika seminarietillfällen. En mindre del fortsätter sedan och får fördjupad handledning.

Vad är syftet med utbildningen?

– Det är att ge personalen inom skola och förskola verktyg att utveckla den egna verksamhetens arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Deltagarna får utbyta erfarenheter och lyssna på forskare och andra intressanta föreläsare.

Hur ska kunskapen omsättas i praktiken?

– När man ska bedriva ett systematiskt värdegrundsarbete på en skola måste man börja med att få koll på sina egna styrkor och svagheter. Rastverksamheten kanske fungerar bättre än vissa lektioner till exempel. Då får man fokusera på problemen. Men man måste också lägga ett värdegrundsraster på allt man gör. Det gäller att hela tiden tänka på att få alla inkluderade i gruppen.

Hur stort problem är det här med mobbning?

– Forskning visar att problemet är konstant; Sju procent av grundskoleeleverna anger att de är utsatta för mobbning. 1,5 procent är långvarigt utsatta, vilket motsvarar 13 000 elever. Ändå är vi jämförelsevis väldigt bra på att motverka mobbning i Sverige. Men nya fall kommer hela tiden till. Det är viktigt att det finns en speciell grupp på skolan som har kunskap att hantera situationen när den väl uppstår.

– Det är en komplex fråga och svårt att ge ett enkelt svar på. Därför tror vi att en sådan här utbildning som Regionalt utvecklingscentrum vid KAU nu startar kan vara till hjälp i det arbetet. 200 rektorer, förskolechefer och lärare från Värmland ska träffas vid sex olika seminarietillfällen. En mindre del fortsätter sedan och får fördjupad handledning.

Vad är syftet med utbildningen?

– Det är att ge personalen inom skola och förskola verktyg att utveckla den egna verksamhetens arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Deltagarna får utbyta erfarenheter och lyssna på forskare och andra intressanta föreläsare.

Hur ska kunskapen omsättas i praktiken?

– När man ska bedriva ett systematiskt värdegrundsarbete på en skola måste man börja med att få koll på sina egna styrkor och svagheter. Rastverksamheten kanske fungerar bättre än vissa lektioner till exempel. Då får man fokusera på problemen. Men man måste också lägga ett värdegrundsraster på allt man gör. Det gäller att hela tiden tänka på att få alla inkluderade i gruppen.

Hur stort problem är det här med mobbning?

– Forskning visar att problemet är konstant; Sju procent av grundskoleeleverna anger att de är utsatta för mobbning. 1,5 procent är långvarigt utsatta, vilket motsvarar 13 000 elever. Ändå är vi jämförelsevis väldigt bra på att motverka mobbning i Sverige. Men nya fall kommer hela tiden till. Det är viktigt att det finns en speciell grupp på skolan som har kunskap att hantera situationen när den väl uppstår.