2016-02-08 20:25

2016-02-08 20:25

Bygglovet för Västerstrandsskolan upphävt

KARLSTAD

Länsstyrelsen har upphävt bygglovet för om- och tillbyggnaden av Västerstrandsskolan. Det innebär att byggprojektet som skulle inledas i dagarna kommer att försenas.

– Anledningen är en överklagan från tre närboende som inte fick yttra sig över en flytt av underjordiska ledningar. Det innebär en avvikelse från detaljplanen och då ska alltid berörda grannar höras. Det skedde inte och därför har vi upphävt bygglovet, säger länsassessor Göran Wirdeus.

Nu får grannarna chansen att yttra sig innan ärendet åter nytt nämndbeslut tas.

– Vi utgick från att ingen var berörd av ledningarna, men rätt ska givetvis vara rätt, säger nämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Bygglovet har tidigare stoppats på grund av frågetecken för utemiljön vid skolan.

Länsstyrelsen har upphävt bygglovet för om- och tillbyggnaden av Västerstrandsskolan. Det innebär att byggprojektet som skulle inledas i dagarna kommer att försenas.

– Anledningen är en överklagan från tre närboende som inte fick yttra sig över en flytt av underjordiska ledningar. Det innebär en avvikelse från detaljplanen och då ska alltid berörda grannar höras. Det skedde inte och därför har vi upphävt bygglovet, säger länsassessor Göran Wirdeus.

Nu får grannarna chansen att yttra sig innan ärendet åter nytt nämndbeslut tas.

– Vi utgick från att ingen var berörd av ledningarna, men rätt ska givetvis vara rätt, säger nämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Bygglovet har tidigare stoppats på grund av frågetecken för utemiljön vid skolan.