2016-02-06 06:00

2016-02-06 06:00

Bygger inga bullerplank

KARLSTAD: Trafikverket säger nej till den typen av åtgärder längs nya dubbelspåret

Breddningen till dubbelspår på Värmlandsbanan över Pråmkanalen i centrala Karlstad skapar oro både hos kommunen och ett par bostadsrättsföreningar för ökat buller.
Men några bullerskärmar blir det inte enligt Trafikverket längs sträckan.

Projektet innebär en breddning till dubbelspår från Karlstad C över Pråmkanalen till Karlstad Östras bangård. Det har nu varit ute på samråd. Och det här kommit i en del synpunkter på Trafikverkets järnvägsplan.

Karlstads kommun är man kritisk till att planen inte innehåller några bullerskyddsåtgärder i form av bullerplank.

”Mycket olyckligt”

– Det är mycket olyckligt då utredningen som gjorts av Norconsult på uppdrag av Trafikverket visar att dessa åtgärder bedöms som tekniskt ekonomiskt rimliga samt miljömässigt motiverade, skriver kommunen.

Man anser att deras ambition att minska antalet Karlstadsbor som utsätts för trafikbuller försvåras om inte bulleråtgärder vidtas i samband med ombyggnationen.

Kommunen vill därför i andra hand att planen görs så att bullerplank kan sättas upp i ett senare skede.

Enligt Trafikverkets projektledare Jörgen Olofsson är anledningen till att det inte blir bullerplank en ekonomisk fråga.

– Enligt våra specialister är bullerplank inte samhällsekonomiskt lönsamt i det här fallet. De skulle dessutom bli så höga eftersom husen längs den aktuella spårsträckan, cirka 500 meter från Löfbergsskrapan och österut längs Hagaleden till Karlstads Östra, är så höga.

Andra bullerskydd

– Däremot blir det fasad- och fönsteråtgärder, säger Jörgen Olofsson.

Ett par bostadsrättsföreningar i området kräver också bullersatsningar.

– Det gäller främst vid den befintliga och den kommande bron över Pråmkanalen. Här är problemen som störst och därför utreder vi om det går att sätta upp skärmar, behandla bron och se över fästena för att få ner ljuden.

Planen är att bygget ska starta i slutet av första kvartalet 2017 och trafikpåsläpp väntas i mitten av 2018.

– Det nya dubbelspåret är en förutsättning för att vi efter det ska kunna bygga om Karlstad C från fyra till sex tåglägen. Det kommer bli trångt när spåret byggs med tanke på alla bostadsprojekt i området, säger Peter Thörn, samhällsplanerare på Karlstads kommun.

Projektet innebär en breddning till dubbelspår från Karlstad C över Pråmkanalen till Karlstad Östras bangård. Det har nu varit ute på samråd. Och det här kommit i en del synpunkter på Trafikverkets järnvägsplan.

Karlstads kommun är man kritisk till att planen inte innehåller några bullerskyddsåtgärder i form av bullerplank.

”Mycket olyckligt”

– Det är mycket olyckligt då utredningen som gjorts av Norconsult på uppdrag av Trafikverket visar att dessa åtgärder bedöms som tekniskt ekonomiskt rimliga samt miljömässigt motiverade, skriver kommunen.

Man anser att deras ambition att minska antalet Karlstadsbor som utsätts för trafikbuller försvåras om inte bulleråtgärder vidtas i samband med ombyggnationen.

Kommunen vill därför i andra hand att planen görs så att bullerplank kan sättas upp i ett senare skede.

Enligt Trafikverkets projektledare Jörgen Olofsson är anledningen till att det inte blir bullerplank en ekonomisk fråga.

– Enligt våra specialister är bullerplank inte samhällsekonomiskt lönsamt i det här fallet. De skulle dessutom bli så höga eftersom husen längs den aktuella spårsträckan, cirka 500 meter från Löfbergsskrapan och österut längs Hagaleden till Karlstads Östra, är så höga.

Andra bullerskydd

– Däremot blir det fasad- och fönsteråtgärder, säger Jörgen Olofsson.

Ett par bostadsrättsföreningar i området kräver också bullersatsningar.

– Det gäller främst vid den befintliga och den kommande bron över Pråmkanalen. Här är problemen som störst och därför utreder vi om det går att sätta upp skärmar, behandla bron och se över fästena för att få ner ljuden.

Planen är att bygget ska starta i slutet av första kvartalet 2017 och trafikpåsläpp väntas i mitten av 2018.

– Det nya dubbelspåret är en förutsättning för att vi efter det ska kunna bygga om Karlstad C från fyra till sex tåglägen. Det kommer bli trångt när spåret byggs med tanke på alla bostadsprojekt i området, säger Peter Thörn, samhällsplanerare på Karlstads kommun.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.