2016-02-05 11:22

2016-02-05 16:01

Annie Lööf gör comeback

KARLSTAD: Annie Lööf (C) öppnar för ny lagstiftning

Centerpartiet kan tänka sig att lagstifta om lägre löner för att skapa nya jobb.
– Om inte arbetsmarknadens parter kan komma överens om ett nytt avtal för nyanlända är Centerparitet berett att ta till lagstiftning, säger Annie Lööf.

Partiordförande Annie Lööf, som tagit paus från föräldraledigheten, talade nästan uteslutande om asylpolitik när hon inledde Kommundagarna på CCC i Karlstad i fredags.

Stående ovationer

Det blev stående ovationer från de drygt 700 ombuden från kommuner och landsting runt om i landet när Sveriges populäraste partiledare äntrade scenen på höga klackar.

Mest uppmärksammade inslaget i hennes tal var uppmaningen till arbetsmarknadens parter inför den stundande avtalsrörelsen:

– Kom överens om ett nytt avtal, riktat till nyanställda, som gör det möjligt att anställa med lägre ingångslöner.

– Då är Centerpartiet berett att matcha det med både sänkt inkomstskatt och sänkt arbetsgivaravgift.

Lagstifta

– Om inte parterna tar sitt ansvar är Centerpartiet berett att lagstifta för att få fram fler ingångsjobb, säger Annie Lööf.

Hon talar om sänkt skatt och sänkt arbetsgivaravgift upp till en viss lönesumma. Utan att ange någon siffra.

I den tryckta versionen av förslaget står det ”betydligt lägre ingångslöner”, i sitt tal sa hon ”lite lägre ingångslöner”.

– Vi vill inte vara specifika på hur avtalet ska se ut, det måste vi låta parterna diskutera, säger hon efter sitt tal.

Hälften av de asylsökande

– Det här handlar om en stor grupp människor, hälften av de asylsökande, som kommer utan utbildning men som kanske är duktiga på att jobba. Lagstiftning är ett alternativ i sista hand. Vi måste vända på alla stenar. Poltiken har ett ansvar för detta och jag hoppas att arbetsmarknadens parter också känner samma ansvar.

Hon talar om en unik situation och en stor utmaning som väntar om alla som kommit till Sverige på kort tid ska komma in på arbetsmarknaden. Då är lösningen för många enklare jobb till lägre ingångslöner.

Bryta bidragsberoende

– Det handlar inte om sänkta löner utan om att bryta människors bidragsberoende.

Hon riktade sig också direkt till ombuden ute i kommunerna som får ta hand om alla som nu kommer.

– Jag förstår er frustration över stagliga regler, beslut och myndigheter som försvårar och ställer oöverstigliga krav på personal och lokaler för att ta hand om de nyanlända.

 

 

Partiordförande Annie Lööf, som tagit paus från föräldraledigheten, talade nästan uteslutande om asylpolitik när hon inledde Kommundagarna på CCC i Karlstad i fredags.

Stående ovationer

Det blev stående ovationer från de drygt 700 ombuden från kommuner och landsting runt om i landet när Sveriges populäraste partiledare äntrade scenen på höga klackar.

Mest uppmärksammade inslaget i hennes tal var uppmaningen till arbetsmarknadens parter inför den stundande avtalsrörelsen:

– Kom överens om ett nytt avtal, riktat till nyanställda, som gör det möjligt att anställa med lägre ingångslöner.

– Då är Centerpartiet berett att matcha det med både sänkt inkomstskatt och sänkt arbetsgivaravgift.

Lagstifta

– Om inte parterna tar sitt ansvar är Centerpartiet berett att lagstifta för att få fram fler ingångsjobb, säger Annie Lööf.

Hon talar om sänkt skatt och sänkt arbetsgivaravgift upp till en viss lönesumma. Utan att ange någon siffra.

I den tryckta versionen av förslaget står det ”betydligt lägre ingångslöner”, i sitt tal sa hon ”lite lägre ingångslöner”.

– Vi vill inte vara specifika på hur avtalet ska se ut, det måste vi låta parterna diskutera, säger hon efter sitt tal.

Hälften av de asylsökande

– Det här handlar om en stor grupp människor, hälften av de asylsökande, som kommer utan utbildning men som kanske är duktiga på att jobba. Lagstiftning är ett alternativ i sista hand. Vi måste vända på alla stenar. Poltiken har ett ansvar för detta och jag hoppas att arbetsmarknadens parter också känner samma ansvar.

Hon talar om en unik situation och en stor utmaning som väntar om alla som kommit till Sverige på kort tid ska komma in på arbetsmarknaden. Då är lösningen för många enklare jobb till lägre ingångslöner.

Bryta bidragsberoende

– Det handlar inte om sänkta löner utan om att bryta människors bidragsberoende.

Hon riktade sig också direkt till ombuden ute i kommunerna som får ta hand om alla som nu kommer.

– Jag förstår er frustration över stagliga regler, beslut och myndigheter som försvårar och ställer oöverstigliga krav på personal och lokaler för att ta hand om de nyanlända.