2016-02-05 06:00

2016-02-05 16:38

19 miljoner kostade kärnkraftsaktierna

KARLSTAD: Gav Karlstad landets lägsta elpriser

19 miljoner betalade kommunen för aktierna i Oskarshamns kärnkraftverk.
2010 kunde de ha sålts för över 800 miljoner.
Tack vare aktieinnehavet har Karlstad ett av landets lägsta elpriser.

I går kunde NWT berätta att värdet på kärkraftsaktierna låg mellan 637 och 831 miljoner, ett medelvärde på 734 miljoner.

Vägrat avslöja

Kommunen har tidigare vägrat avslöja innehållet i värderingsrapporten som kom i april 2010. Men efter ett beslut i kammarrätten har kommunen tvingats att häva sekretessen.

Karlstads kommun är en av de ursprungliga ägarna till Oskarshamnsverket som invigdes 1972. Efter Vänerskogskonkursen 1981 utökades kommunens ägarandel i kärnkraftverket.

19 miljoner

– 19 miljoner, svarar kommunens ekonomidirektör Lars Sätterberg på frågan hur mycket kommunen sammanlagt har betalat för sina kärnkraftsaktier.

Men vilken avkastning aktierna har gett över tid vill han inte svara på.

– Jag törs inte uttala mig om några siffror. Och frågan är hur mycket arbete vi ska lägga ned för att få fram ett svar.

Marknadspriser

Att det är svårt att beräkna beror bland annat på att det inte finns några marknadspriser att tillgå från det tidiga 1970-talet fram till 1996 då elmarknaden avreglerades.

Innan dess låg både elproduktionen och distributionen i en kommunal förvaltning. Kommunen fick genom aktieinnehavet köpa el till självkostnadspris. El som lagstiftningen då bara tillät att man sålde vidare till sina kunder, till självkostnadspris.

Förtjänsten

– Kommuninvånarna i tätorten, i dag Karlstad elnäts kunder, tog hem förtjänsten på aktierna genom att elpriset var mycket lågt, säger Lars Sätterberg.

– De senaste tio åren har nog innehavet gett ett svagt överskott. Tidigare låg avkastningen under många år på runt 70 miljoner, något år upp mot 100 miljoner.

Nu har Eon beslutat att två av de tre reaktorerna ska stängas. Karlstads andel av avvecklingskostnaderna är beräknad till 300 miljoner.

I går kunde NWT berätta att värdet på kärkraftsaktierna låg mellan 637 och 831 miljoner, ett medelvärde på 734 miljoner.

Vägrat avslöja

Kommunen har tidigare vägrat avslöja innehållet i värderingsrapporten som kom i april 2010. Men efter ett beslut i kammarrätten har kommunen tvingats att häva sekretessen.

Karlstads kommun är en av de ursprungliga ägarna till Oskarshamnsverket som invigdes 1972. Efter Vänerskogskonkursen 1981 utökades kommunens ägarandel i kärnkraftverket.

19 miljoner

– 19 miljoner, svarar kommunens ekonomidirektör Lars Sätterberg på frågan hur mycket kommunen sammanlagt har betalat för sina kärnkraftsaktier.

Men vilken avkastning aktierna har gett över tid vill han inte svara på.

– Jag törs inte uttala mig om några siffror. Och frågan är hur mycket arbete vi ska lägga ned för att få fram ett svar.

Marknadspriser

Att det är svårt att beräkna beror bland annat på att det inte finns några marknadspriser att tillgå från det tidiga 1970-talet fram till 1996 då elmarknaden avreglerades.

Innan dess låg både elproduktionen och distributionen i en kommunal förvaltning. Kommunen fick genom aktieinnehavet köpa el till självkostnadspris. El som lagstiftningen då bara tillät att man sålde vidare till sina kunder, till självkostnadspris.

Förtjänsten

– Kommuninvånarna i tätorten, i dag Karlstad elnäts kunder, tog hem förtjänsten på aktierna genom att elpriset var mycket lågt, säger Lars Sätterberg.

– De senaste tio åren har nog innehavet gett ett svagt överskott. Tidigare låg avkastningen under många år på runt 70 miljoner, något år upp mot 100 miljoner.

Nu har Eon beslutat att två av de tre reaktorerna ska stängas. Karlstads andel av avvecklingskostnaderna är beräknad till 300 miljoner.