2016-02-02 11:37

2016-02-06 10:25

"Det är ett misslyckande"

KARLSTAD: Karlstadsbuss bemöter insändarkritiken

Insändarskribenten tog mycket illa vid sig när hon bevittnade hur två av Karlstadsbuss chaufförer betedde sig mot en man på kryckor.
Nu bemöter Karlstadsbuss kritiken:
– Det är ett alltid ett misslyckande om någon blir illa berörd, säger Mattias Bergh.

Han är chef för Karlstadsbuss och uppmanar insändarskribenten ”Sofia” att ta kontakt med Karlstadsbuss för att försöka reda ut händelsen.

– Det allra bästa är alltid att prata med oss om man upplever att något inte är ok, säger Mattias Bergh.

– Ju mer kännedom vi får, till exempel om dag, tid och linje, gör att vi lättare kan ta kontakt med Förenade Buss, som sköter driften. De pratar med den berörda personalen om vad som hänt, och varför. Vi försöker alltid reda ut liknande händelser så långt som möjligt.

Fick ingripa själv

Enligt insändarskribenten uppträdde framför allt en av chaufförerna otrevligt mot en skadad man på kryckor: ”Han ber chauffören hjälpa honom att dra kortet varpå chauffören sätter näsan i vädret och vägrar honom hjälp. Han säger: Det får du allt göra själv. Sen går han!”

Händelsen utspelade sig på Stora Torget i samband med ett chaufförsbyte, och enligt skribenten fick hon själv ingripa för att hjälpa mannen eftersom ingen av de två chaufförerna reagerade:

”Hade dessa två arbetat för mig så hade jag sagt upp dem direkt!”.

Är det ok att chaufförerna beter sig så som insändarskribenten beskriver?

– Givetvis är det inte ok att uppträda otrevligt eller elakt om så skedde – och om så var uppsåtet, säger Mattias Bergh.

– I sammanhanget kan jag tillägga att förarna byter vid Stora Torget eftersom det är produktionseffektivt och det kan bli stressigt, vilket kan ha påverkat honom eller henne rent tidsmässigt.

Höga betyg för bemötande

Mattias Bergh menar att Karlstadsbuss sedan 2005 på flera plan arbetar mycket och medvetet med förarnas bemötande mot kunderna. Det handlar bland annat om flera typer av utbildningar och fortbildningar.

– Det är väldigt viktigt och prioriterat för oss och Karlstad och Luleå ligger alltid i topp i Sverige när det gäller kundbemötande.

– Senast uppgav 82 procent av de tillfrågade Karlstadsborna att de anser att bemötande ligger på en fyra eller femma på en femgradig skala. Endast tre procent gav betyget underkänt.

Han är chef för Karlstadsbuss och uppmanar insändarskribenten ”Sofia” att ta kontakt med Karlstadsbuss för att försöka reda ut händelsen.

– Det allra bästa är alltid att prata med oss om man upplever att något inte är ok, säger Mattias Bergh.

– Ju mer kännedom vi får, till exempel om dag, tid och linje, gör att vi lättare kan ta kontakt med Förenade Buss, som sköter driften. De pratar med den berörda personalen om vad som hänt, och varför. Vi försöker alltid reda ut liknande händelser så långt som möjligt.

Fick ingripa själv

Enligt insändarskribenten uppträdde framför allt en av chaufförerna otrevligt mot en skadad man på kryckor: ”Han ber chauffören hjälpa honom att dra kortet varpå chauffören sätter näsan i vädret och vägrar honom hjälp. Han säger: Det får du allt göra själv. Sen går han!”

Händelsen utspelade sig på Stora Torget i samband med ett chaufförsbyte, och enligt skribenten fick hon själv ingripa för att hjälpa mannen eftersom ingen av de två chaufförerna reagerade:

”Hade dessa två arbetat för mig så hade jag sagt upp dem direkt!”.

Är det ok att chaufförerna beter sig så som insändarskribenten beskriver?

– Givetvis är det inte ok att uppträda otrevligt eller elakt om så skedde – och om så var uppsåtet, säger Mattias Bergh.

– I sammanhanget kan jag tillägga att förarna byter vid Stora Torget eftersom det är produktionseffektivt och det kan bli stressigt, vilket kan ha påverkat honom eller henne rent tidsmässigt.

Höga betyg för bemötande

Mattias Bergh menar att Karlstadsbuss sedan 2005 på flera plan arbetar mycket och medvetet med förarnas bemötande mot kunderna. Det handlar bland annat om flera typer av utbildningar och fortbildningar.

– Det är väldigt viktigt och prioriterat för oss och Karlstad och Luleå ligger alltid i topp i Sverige när det gäller kundbemötande.

– Senast uppgav 82 procent av de tillfrågade Karlstadsborna att de anser att bemötande ligger på en fyra eller femma på en femgradig skala. Endast tre procent gav betyget underkänt.