2016-02-01 20:39

2016-02-01 20:39

Äldre litar inte på samhällets stöd

KARLSTAD

200 pensionärer hade samlats på Nöjesfabriken för att låta politikerna veta i vilka frågor de vill se samhället agera.
Störst applåd fick förslaget om att själv få bestämma när det är dags för särskilt boende.

Pensionärsorganisationerna har gjort gemensam sak och ordnat konferens i Karlstad för att väcka politikerna i god tid före nästa val. PRO – pensionärernas riksorganisation, SPF seniorerna, RPG - Riksförbundet pensionärgemenskap, SKPF - Svenska kommunal pensionärers förbund stod bakom arrangemanget på Nöjesfabriken i Karlstad där politiker fick svara på frågor om bland annat vård, boende och pengar.

Många frågor handlade om oro inför den tid när man behöver samhällets hjälp med vård och tryggt boende. Bristen på geriatriker, läkare med inriktning mot äldre.

– Det borde finnas äldrevårdscentraler på samma vis som det finns barnavårdscentralen, eller i alla fall ett äldreteam på varje vårdcentral, var ett förslag från deltagarna.

Vården förändras

Tillgängligheten i vården var ett annat stort orosmoln.

– Kommer vårdcentralen i anslutning till akuten på CSK att få vara kvar?, undrade Lisbeth Staaf Igelström, ordförande i PRO i Karlstad.

– Ja, den är permanentad och vi tittar på liknande lösningar för de andra akutmottagningarna, säger Elisabeth Kihlström landstingspolitiker för KD.

I politikerpanelen fanns representanter för alla partier i landstingsstyrelsen representerade.

I övrigt hänvisade politikerna från de styrande partierna i landstinget till den utvecklingsplan som bland annat innebär större tillgänglighet med digitala hjälpmedel.

Vill bestämma själva

Andelen äldre ökar och många förblir friska långt upp i åren. De sista åren behöver ändå de flesta mer omvårdnad. I dag avgör kommunerna när det finns behov för särskilt boende. Hur tillgången på boende ser ut varierar stort. I Karlstad klarar man att erbjuda ett boende inom tre månader efter en bedömning. I Säffle går det på en dryg vecka.

Jan Rülcker, distriktsordförande i SPF seniorerna hävdade att pensionärerna själva kan bedöma när det är dags att flytta.

– Eller är det så att kommunerna använder bedömningen som ett sätt att styra behovet så att det passar tillgången på boende, undrade han.

Något svar på den frågan fick han inte.

Eftermiddagen ägnades åt pensioner och skatter.

– Pensionärskollektivet är inte ett homogent kollektiv. Vissa har bra pensioner andra har det väldigt besvärligt. 225 000 pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns, säger Lisbeth Staaf Igelström.

PRO vill se att garantipensionerna knyts mot inkomsterna i stället för mot prisutvecklingen som i dag.

– I år innebar det en sänkning av pensionerna, säger Lisbeth Staaf Igelström.

På plats för att svara på frågor om skatter och pensioner fanns riksdagsledamöterna Berit Högman (S), Håkan Svenneling (V) och Christian Holm Barenfeld (M).

Pensionärsorganisationerna har gjort gemensam sak och ordnat konferens i Karlstad för att väcka politikerna i god tid före nästa val. PRO – pensionärernas riksorganisation, SPF seniorerna, RPG - Riksförbundet pensionärgemenskap, SKPF - Svenska kommunal pensionärers förbund stod bakom arrangemanget på Nöjesfabriken i Karlstad där politiker fick svara på frågor om bland annat vård, boende och pengar.

Många frågor handlade om oro inför den tid när man behöver samhällets hjälp med vård och tryggt boende. Bristen på geriatriker, läkare med inriktning mot äldre.

– Det borde finnas äldrevårdscentraler på samma vis som det finns barnavårdscentralen, eller i alla fall ett äldreteam på varje vårdcentral, var ett förslag från deltagarna.

Vården förändras

Tillgängligheten i vården var ett annat stort orosmoln.

– Kommer vårdcentralen i anslutning till akuten på CSK att få vara kvar?, undrade Lisbeth Staaf Igelström, ordförande i PRO i Karlstad.

– Ja, den är permanentad och vi tittar på liknande lösningar för de andra akutmottagningarna, säger Elisabeth Kihlström landstingspolitiker för KD.

I politikerpanelen fanns representanter för alla partier i landstingsstyrelsen representerade.

I övrigt hänvisade politikerna från de styrande partierna i landstinget till den utvecklingsplan som bland annat innebär större tillgänglighet med digitala hjälpmedel.

Vill bestämma själva

Andelen äldre ökar och många förblir friska långt upp i åren. De sista åren behöver ändå de flesta mer omvårdnad. I dag avgör kommunerna när det finns behov för särskilt boende. Hur tillgången på boende ser ut varierar stort. I Karlstad klarar man att erbjuda ett boende inom tre månader efter en bedömning. I Säffle går det på en dryg vecka.

Jan Rülcker, distriktsordförande i SPF seniorerna hävdade att pensionärerna själva kan bedöma när det är dags att flytta.

– Eller är det så att kommunerna använder bedömningen som ett sätt att styra behovet så att det passar tillgången på boende, undrade han.

Något svar på den frågan fick han inte.

Eftermiddagen ägnades åt pensioner och skatter.

– Pensionärskollektivet är inte ett homogent kollektiv. Vissa har bra pensioner andra har det väldigt besvärligt. 225 000 pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns, säger Lisbeth Staaf Igelström.

PRO vill se att garantipensionerna knyts mot inkomsterna i stället för mot prisutvecklingen som i dag.

– I år innebar det en sänkning av pensionerna, säger Lisbeth Staaf Igelström.

På plats för att svara på frågor om skatter och pensioner fanns riksdagsledamöterna Berit Högman (S), Håkan Svenneling (V) och Christian Holm Barenfeld (M).