2016-01-28 15:51

2016-01-28 15:51

Vill köpa mark vid Månsgården

KARLSTAD

Olav Thon-gruppen som planerar att etablera ett nytt handelsområde för sällanköpsvaror vid Månsgården på Bergvik ansöker att få köpa mark av kommunen.

– Det handlar om att få till en så bra detaljplan för området som möjligt och då kan vi behöva att komplettera med ett visst markköp, exempelvis för infrastrukturen till och från området.

– Men hur mycket mark som vi behöver köpa är ännu inte klart, säger Kjell Ericsson som jobbar med projektet på uppdrag av Olav Thon-gruppen.

Planen är att anlägga cirka 50 000 kvadratmeter handel vid Månsgården.

– Det handlar om att få till en så bra detaljplan för området som möjligt och då kan vi behöva att komplettera med ett visst markköp, exempelvis för infrastrukturen till och från området.

– Men hur mycket mark som vi behöver köpa är ännu inte klart, säger Kjell Ericsson som jobbar med projektet på uppdrag av Olav Thon-gruppen.

Planen är att anlägga cirka 50 000 kvadratmeter handel vid Månsgården.