2016-01-28 15:26

2016-01-28 15:26

Ja till nya båtplatser

KARLSTAD

Mark- och miljödomstolen har sagt ja till Karlstads kommuns ansökan om att få anlägga en ny brygganläggning i Pråmkanalen. Det handlar om två sektioner flytbryggor och tre fasta bryggdäck.

De ska byggas intill de kommande flerbostadshusen längs Pråmvägen vid Pråmkanalen i Inre hamn. Sammanlagt skapas det cirka 50 nya båtplatser i området.

Båtplatserna ska fördelas dels mellan de boende i de nya bostäderna, dels till kommunens ordinarie båtplatskö.

De ska byggas intill de kommande flerbostadshusen längs Pråmvägen vid Pråmkanalen i Inre hamn. Sammanlagt skapas det cirka 50 nya båtplatser i området.

Båtplatserna ska fördelas dels mellan de boende i de nya bostäderna, dels till kommunens ordinarie båtplatskö.