2016-01-23 06:00

2016-01-28 18:52

Mycket höga radonhalter

KARLSTAD: 800 bequerel i KBAB-lägenheter på Kvarnberget – fyra gånger högre än gränsvärdet

Det finns KBAB-lägenheter på Kvarnberget där radonhalterna har legat på hela 700–800 bequerel. Om radonvärdet överskrider 200 bequerel bör åtgärder vidtas.
– Men de enstaka lägenheter det handlar om är nu åtgärdade, säger Anders Astonsson.

Han är kommunikatör på KBAB. NWT har i flera artiklar rapporterat om att KBAB har genomfört radonmätningar i sina bostäder, men att hyresgästerna inte har fått någon information om dem.

Inte ens när värdena har legat över gränsvärdet 200 bequerel per kubikmeter. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Nu väljer KBAB att lägga korten på bordet.

Hittills har man kontrollerat cirka 1 500 lägenheter av totalt 7 300 och har identifierat ett 80-tal med förhöjda värden; ett 40-tal på Kvarnberget, ett 20-tal på Sixbacken, ett 15-tal på Herrhagen samt några få på Bellevue och Gruvlyckan.

– Det finns enstaka lägenheter på Kvarnberget där värdena låg på mellan 700 och 800 bequerel. Annars låg de på 200–400 bequerel, säger Anders Astonsson.

De första mätningarna på Kvarnberget gjordes vintern 2013. Vad har gjorts sedan dess?

– Vi har gjort ventilationsåtgärder i lägenheterna med riktigt höga värden och nya mätningar. I några fall ligger värdena nu på cirka 250 bequerel. För de andra finns det en åtgärdsplan som pågår eller kommer påbörjas i året.

Ni började er systematiska plan för radonmätningar 2012. Hur såg det ut innan?

– Det har gjorts några mätningar före 2012, men inte systematiskt. På 1980- och 1990-talet genomfördes de av kommunen.

Kan man som drabbad hyresgäst få någon ersättning om man har bott i lägenheter med förhöjda värden?

– Nej, det kan vi tyvärr inte ge. Det är bara om kommunen skulle utdöma vite.

KBAB ska kontrollera lägenheter i hela sitt bestånd, sammanlagt cirka 40 procent eller 3 000 lägenheter ska radonmätas fram till nästa vinter.

– Vi har redan genomfört mätningar i de områden där vi vet att vi kunde få höga värden.

KBAB har efter NWT:s artiklar och de boendes oro lagt ut information om mätningarna och resultaten på sin hemsida.

– Det var olyckligt att vi inte informerade de boende. De återstående ska få bättre återkoppling.

Han är kommunikatör på KBAB. NWT har i flera artiklar rapporterat om att KBAB har genomfört radonmätningar i sina bostäder, men att hyresgästerna inte har fått någon information om dem.

Inte ens när värdena har legat över gränsvärdet 200 bequerel per kubikmeter. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Nu väljer KBAB att lägga korten på bordet.

Hittills har man kontrollerat cirka 1 500 lägenheter av totalt 7 300 och har identifierat ett 80-tal med förhöjda värden; ett 40-tal på Kvarnberget, ett 20-tal på Sixbacken, ett 15-tal på Herrhagen samt några få på Bellevue och Gruvlyckan.

– Det finns enstaka lägenheter på Kvarnberget där värdena låg på mellan 700 och 800 bequerel. Annars låg de på 200–400 bequerel, säger Anders Astonsson.

De första mätningarna på Kvarnberget gjordes vintern 2013. Vad har gjorts sedan dess?

– Vi har gjort ventilationsåtgärder i lägenheterna med riktigt höga värden och nya mätningar. I några fall ligger värdena nu på cirka 250 bequerel. För de andra finns det en åtgärdsplan som pågår eller kommer påbörjas i året.

Ni började er systematiska plan för radonmätningar 2012. Hur såg det ut innan?

– Det har gjorts några mätningar före 2012, men inte systematiskt. På 1980- och 1990-talet genomfördes de av kommunen.

Kan man som drabbad hyresgäst få någon ersättning om man har bott i lägenheter med förhöjda värden?

– Nej, det kan vi tyvärr inte ge. Det är bara om kommunen skulle utdöma vite.

KBAB ska kontrollera lägenheter i hela sitt bestånd, sammanlagt cirka 40 procent eller 3 000 lägenheter ska radonmätas fram till nästa vinter.

– Vi har redan genomfört mätningar i de områden där vi vet att vi kunde få höga värden.

KBAB har efter NWT:s artiklar och de boendes oro lagt ut information om mätningarna och resultaten på sin hemsida.

– Det var olyckligt att vi inte informerade de boende. De återstående ska få bättre återkoppling.

Mäter på vintern

Två små svarta dosor med spårfilm placeras i två olika rum i lägenheten under tre månader vintertid. Om värdena är höga görs olika ventilationsåtgärder. Därefter görs en ny mätning.

Den här vintern mäts radonhalten på Norrstrand, Hemvägen, Orrholmen och Kronoparken. Nästa vinter väntar bland annat Rud, Färjestad, Skåre och Campus.

Ambitionen är att alla KBAB:s lägenheter ska ligga under gränsvärdet på 200 bequerel per kubikmeter år 2020.