2016-01-22 06:00

2016-01-22 06:00

Vill skapa nya sjöstaden

KARLSTAD: Peter Sörensen lanserar idén om att göra om Örsholmen till ett bostadsområde

Förvandla Örsholmen från dagens industriområde till Karlstads mest attraktiva stadsdel. Det föreslår samhällsdebattören Peter Sörensen.
– Potentialen är enorm. Här finns närhet både till Vänern, älven och stan. Här kan vi skapa Karlstads sjöstad på en yta lika stor som fem Tingvallastäder.

Nästa år är det 50 år sedan de första industrierna öppnade på Örsholmen. Då hade det tidigare träsk- och jordbrukområdet intill Vänern fyllts ut och blivit till en plats för stadens växande företag.

Nu lanserar Peter Sörensen idén att Örsholmen ska förvandlas till en helt ny stadsdel omgiven av vatten och med en fantastisk vänervy.

– Jag lade ut mina tankar på Facebook och väldigt många har hållit med mig om att Örsholmen skulle kunna bli ett otroligt attraktivt bostadsområde.

”Skapa en sjöstad”

– Potentialen är enorm. Här finns närhet både till Vänern, älven, Örsholmstjärn och stan. Här kan vi skapa Karlstads sjöstad där även butiker, restauranger, strandpromenader och bryggor och kanske ett kulturhus längst ut mot Vänern ingår på en yta lika stor som fem Tingvallastäder.

– Stadsdelen skulle innebära väldigt bra marknadsföring för stan, säger Peter Sörensen.

Han poängterar att projektet är mycket långsiktigt.

– Ja, det är ingenting man gör i närtid utan det tar nog säkert 15–25 år. Men det gäller för kommunen att peka med hela handen och ta höjd för det och inte bygga mer industri eller dra nya trafikleder som planeras. – Samtidigt skulle inte alla företag som finns på Örsholmen i dag behöva flytta. En del kan etablera sig in i markplanet i de kommande kvarteren.

Peter Sörensen anser inte att planerna är någon utopi.

– Nej, den här typen av stadsomvandlingar sker hela tiden. För 100 år sedan var de flesta ytorna intill vattnet i centrala Karlstad blockerade av vattenverk, gasverk och hamnar.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD) anser att idén är värd att titta vidare på.

– Det här är något som vi har pratat om de senaste åren även inom kommunen. Men det är ju verkligen ingenting som man gör i en handvändning. Och en sådan förvandling är inte heller någonting som kommunen kan diktera.

– Det är fastighetsägarna som i så fall får se en potential i området och möjligheterna.

”Ingen omöjlighet”

Att göra det här dock ingen omöjlighet. I Barcelona vände man hela staden mot havet. Jag tror dock att en förvandling av Tormestad kan komma snabbare än Örsholmen, säger Peter Kullgren.

Tillväxtsutskottets ordförande Maria Frisk (MP) tycker att idén om Örsholmen är spännande.

– Potentialen är stor, men framför allt är det frågan om företagen som finns där vill flytta. Vi får fundera på om vi ska ta med idén i kommunens nya översiktsplan som snart ska påbörjas. Där får man bland annat ta upp översvämningsrisken.

Nästa år är det 50 år sedan de första industrierna öppnade på Örsholmen. Då hade det tidigare träsk- och jordbrukområdet intill Vänern fyllts ut och blivit till en plats för stadens växande företag.

Nu lanserar Peter Sörensen idén att Örsholmen ska förvandlas till en helt ny stadsdel omgiven av vatten och med en fantastisk vänervy.

– Jag lade ut mina tankar på Facebook och väldigt många har hållit med mig om att Örsholmen skulle kunna bli ett otroligt attraktivt bostadsområde.

”Skapa en sjöstad”

– Potentialen är enorm. Här finns närhet både till Vänern, älven, Örsholmstjärn och stan. Här kan vi skapa Karlstads sjöstad där även butiker, restauranger, strandpromenader och bryggor och kanske ett kulturhus längst ut mot Vänern ingår på en yta lika stor som fem Tingvallastäder.

– Stadsdelen skulle innebära väldigt bra marknadsföring för stan, säger Peter Sörensen.

Han poängterar att projektet är mycket långsiktigt.

– Ja, det är ingenting man gör i närtid utan det tar nog säkert 15–25 år. Men det gäller för kommunen att peka med hela handen och ta höjd för det och inte bygga mer industri eller dra nya trafikleder som planeras. – Samtidigt skulle inte alla företag som finns på Örsholmen i dag behöva flytta. En del kan etablera sig in i markplanet i de kommande kvarteren.

Peter Sörensen anser inte att planerna är någon utopi.

– Nej, den här typen av stadsomvandlingar sker hela tiden. För 100 år sedan var de flesta ytorna intill vattnet i centrala Karlstad blockerade av vattenverk, gasverk och hamnar.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD) anser att idén är värd att titta vidare på.

– Det här är något som vi har pratat om de senaste åren även inom kommunen. Men det är ju verkligen ingenting som man gör i en handvändning. Och en sådan förvandling är inte heller någonting som kommunen kan diktera.

– Det är fastighetsägarna som i så fall får se en potential i området och möjligheterna.

”Ingen omöjlighet”

Att göra det här dock ingen omöjlighet. I Barcelona vände man hela staden mot havet. Jag tror dock att en förvandling av Tormestad kan komma snabbare än Örsholmen, säger Peter Kullgren.

Tillväxtsutskottets ordförande Maria Frisk (MP) tycker att idén om Örsholmen är spännande.

– Potentialen är stor, men framför allt är det frågan om företagen som finns där vill flytta. Vi får fundera på om vi ska ta med idén i kommunens nya översiktsplan som snart ska påbörjas. Där får man bland annat ta upp översvämningsrisken.

Stora ytor

Örsholmen är lika stort som Tingvallastaden, Haga och Herrhagen tillsammans.

Den första industrin öppnade 1967.

För närvarande arbetar cirka 3 000 personer på Örsholmen.

Öns gröna lunga är Örsholmens IP, hemmaplan för FBK Karlstad.