2016-01-22 19:20

2016-01-22 19:20

Husvagnar kan bli dödsfälla

KARLSTAD: Inte riskfritt med el på migrantcampingen

– Den svaga punkten i en gammal husvagn är elsystemet. Att kommunen och kyrkorna nu sett till att det finns el på migrantcampingen är en god tanke, men det kan sluta i en svår olycka. Husvagnen kan bli strömförande.
Det säger Jerry Lundberg som jobbar med husvagnsservice i egen firma.

Läsare har hört av sig till NWT efter nyheten att Karlstads kommun och kyrkorna sett till att det nu finns ström och värme på den tillfälliga campingplatsen.

– Humant är det förstås en god gärning, men jag känner oro över att man föst ihop ett gäng gamla skrotvagnar och nu även försett området med el, säger Jerry Lundberg.

– Det är dessutom anmärkningsvärt att anläggningen ligger intill både räddningstjänsten och polisen, som inte ingriper. På en vanlig camping har man ett säkerhetsavstånd på fyra meter mellan vagnarna. Här står de betydligt tätare än så, plus att det finns brännbart material som tält uppsatt mellan dem. En uppenbar brandfara, fortsätter han.

Användarnas ansvar

Per-Inge Lidén (MP), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, säger att det är upp till brukarna att ta ansvar för säkerhetsbiten.

– Från kommunens sida har vi dragit fram el och vi tillhandahåller en godkänd utrustning. Den som vill nyttja strömmen kopplar på på egen risk och varje husvagnsägare är själv ansvarig för att det går rätt till.

Har kommunen därmed tagit sitt ansvar?

– Ja, det tycker jag.

En avvägning

Lundberg håller inte med.

– När man gör nyinstallationer på riktiga campingplatser är det rigorösa regler att följa, det är inte bara att dra fram sladdar. Och då handlar det ändå om besiktigade och godkända husvagnar, inte sådana här vrak. Jag har själv blivit tillfrågad av kyrkorna om jag kan bidra med någon gammal vagn, men jag vill inte det av humana skäl. Det är långt ifrån hälsosamt att bo i en fuktskadad, iskall skrotvagn. När nu elen tillkommit så är brandrisken påtaglig. Om de drar in en elsladd i husvagnen genom dörren som sedan öppnas och stängs och den sladden till slut kläms sönder, ja då kan hela husvagnen bli strömförande.

Lars Söderberg är diakon i Karlstads pastorat. Han håller med om att det finns säkerhetsbrister.

– Men det gäller ju att göra en avvägning. Om de inte har el så tänder de mängder av värmeljus i stället, och den brandrisken är ju så uppenbar att den inte går att toppa med någonting. Det är också förenat med fara att sova i minus 20 grader. Så det är en balansgång.

Värmeljus sämre

Hans Berged, ställföreträdande räddningschef i Karlstad kommun håller med Lars Söderberg om att stearinljusuppvärmning av husvagnarna är ett sämre alternativ än värmefläktarna, sett ur brandrisksynpunkt.

– Självklart är en elkabel som blir skadad farlig och elektrisk utrustning ska alltid hanteras varsamt. Men är det godkänd utrustning så utgör inte fläktarna i sig någon stor fara.

Har ni gjort brandtillsyner på campingen?

– Ja det har vi. Vid ett tillfälle drog vi isär några husvagnar som stod väl tätt, men annars har vi inte haft några anmärkningar.

Läsare har hört av sig till NWT efter nyheten att Karlstads kommun och kyrkorna sett till att det nu finns ström och värme på den tillfälliga campingplatsen.

– Humant är det förstås en god gärning, men jag känner oro över att man föst ihop ett gäng gamla skrotvagnar och nu även försett området med el, säger Jerry Lundberg.

– Det är dessutom anmärkningsvärt att anläggningen ligger intill både räddningstjänsten och polisen, som inte ingriper. På en vanlig camping har man ett säkerhetsavstånd på fyra meter mellan vagnarna. Här står de betydligt tätare än så, plus att det finns brännbart material som tält uppsatt mellan dem. En uppenbar brandfara, fortsätter han.

Användarnas ansvar

Per-Inge Lidén (MP), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, säger att det är upp till brukarna att ta ansvar för säkerhetsbiten.

– Från kommunens sida har vi dragit fram el och vi tillhandahåller en godkänd utrustning. Den som vill nyttja strömmen kopplar på på egen risk och varje husvagnsägare är själv ansvarig för att det går rätt till.

Har kommunen därmed tagit sitt ansvar?

– Ja, det tycker jag.

En avvägning

Lundberg håller inte med.

– När man gör nyinstallationer på riktiga campingplatser är det rigorösa regler att följa, det är inte bara att dra fram sladdar. Och då handlar det ändå om besiktigade och godkända husvagnar, inte sådana här vrak. Jag har själv blivit tillfrågad av kyrkorna om jag kan bidra med någon gammal vagn, men jag vill inte det av humana skäl. Det är långt ifrån hälsosamt att bo i en fuktskadad, iskall skrotvagn. När nu elen tillkommit så är brandrisken påtaglig. Om de drar in en elsladd i husvagnen genom dörren som sedan öppnas och stängs och den sladden till slut kläms sönder, ja då kan hela husvagnen bli strömförande.

Lars Söderberg är diakon i Karlstads pastorat. Han håller med om att det finns säkerhetsbrister.

– Men det gäller ju att göra en avvägning. Om de inte har el så tänder de mängder av värmeljus i stället, och den brandrisken är ju så uppenbar att den inte går att toppa med någonting. Det är också förenat med fara att sova i minus 20 grader. Så det är en balansgång.

Värmeljus sämre

Hans Berged, ställföreträdande räddningschef i Karlstad kommun håller med Lars Söderberg om att stearinljusuppvärmning av husvagnarna är ett sämre alternativ än värmefläktarna, sett ur brandrisksynpunkt.

– Självklart är en elkabel som blir skadad farlig och elektrisk utrustning ska alltid hanteras varsamt. Men är det godkänd utrustning så utgör inte fläktarna i sig någon stor fara.

Har ni gjort brandtillsyner på campingen?

– Ja det har vi. Vid ett tillfälle drog vi isär några husvagnar som stod väl tätt, men annars har vi inte haft några anmärkningar.