2016-01-21 06:00

2016-01-21 09:35

Motion i rätt dos främjar hälsan

KARLSTAD: FaR, fysisk aktivitet på recept fyller tio år

Ibland är motion bästa medicinen. Möjligheten att bli ordinerad en dos motion på recept har funnits i tio år. Men det används på tok för sällan!

Det menar i alla fall folkhälsostrateg Kaj Sundström på Landstinget i Värmland.

– Vi har i runda tal 700 000 besök inom allmänmedicin årligen här i Värmland. Min uppskattning är att i hälften av fallen skulle patienten behöva ordineras någon form av fysisk aktivitet, säger han.

Starka bevis

Detta mot bakgrund av att det i dag finns god vetenskaplig grund för att fysisk aktivitet främjar hälsa och kan användas för att såväl förebygga som behandla många av våra folksjukdomar. I fyss.se kan du läsa om vad som rekommenderas för olika diagnoser som exempelvis diabetes typ 2, kranskärlsjukdom, stroke, depression, stress och ryggbesvär.

Fetma är en känd riskfaktor för ohälsa. Och fetman fortsätter att breda ut sig i Värmland. Andelen feta värmlänningar med ett BMI över 30 är nu uppe i 17 procent. Det är en ökning med sju procent på 15 år. Man kan också säga att var femte värmlänning rör sig för lite.

Oroande trend

– Ja, det är oroande och i sig ett skäl att uppmuntra all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården till ökad användning av motionsreceptet. Det viktiga är man pratar levnadsvanor med patienten, själva ordinationen är bara ett kvitto på vad man har kommit överens om, säger sjukgymnasten Ulrika Sälgeback som också ingår i Friskvårdens expertgrupp.

Motiverande samtal

FaR har alltså funnits i tio år, men har inte blivit någon riktig succé. Antalet utskrivna ordinationer i Värmland ligger stadigt på omkring 3 000 recept per år.

Trots att det har gått trögt är Kaj Sundström övertygad om att det har framtiden för sig.

– Det har blivit mer och mer accepterat att ta upp levnadsvanor i mötet med patienten. Rökfria operationer är i dag en självklarhet. Jag tror att det på sikt kommer att bli lika naturligt att prata om alkohol, mat och fysisk aktivitet som just tobaksvanor, säger han.

Studier visar också att fler följer motionsråden om man får dem i form av en ordination på papper.

Det menar i alla fall folkhälsostrateg Kaj Sundström på Landstinget i Värmland.

– Vi har i runda tal 700 000 besök inom allmänmedicin årligen här i Värmland. Min uppskattning är att i hälften av fallen skulle patienten behöva ordineras någon form av fysisk aktivitet, säger han.

Starka bevis

Detta mot bakgrund av att det i dag finns god vetenskaplig grund för att fysisk aktivitet främjar hälsa och kan användas för att såväl förebygga som behandla många av våra folksjukdomar. I fyss.se kan du läsa om vad som rekommenderas för olika diagnoser som exempelvis diabetes typ 2, kranskärlsjukdom, stroke, depression, stress och ryggbesvär.

Fetma är en känd riskfaktor för ohälsa. Och fetman fortsätter att breda ut sig i Värmland. Andelen feta värmlänningar med ett BMI över 30 är nu uppe i 17 procent. Det är en ökning med sju procent på 15 år. Man kan också säga att var femte värmlänning rör sig för lite.

Oroande trend

– Ja, det är oroande och i sig ett skäl att uppmuntra all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården till ökad användning av motionsreceptet. Det viktiga är man pratar levnadsvanor med patienten, själva ordinationen är bara ett kvitto på vad man har kommit överens om, säger sjukgymnasten Ulrika Sälgeback som också ingår i Friskvårdens expertgrupp.

Motiverande samtal

FaR har alltså funnits i tio år, men har inte blivit någon riktig succé. Antalet utskrivna ordinationer i Värmland ligger stadigt på omkring 3 000 recept per år.

Trots att det har gått trögt är Kaj Sundström övertygad om att det har framtiden för sig.

– Det har blivit mer och mer accepterat att ta upp levnadsvanor i mötet med patienten. Rökfria operationer är i dag en självklarhet. Jag tror att det på sikt kommer att bli lika naturligt att prata om alkohol, mat och fysisk aktivitet som just tobaksvanor, säger han.

Studier visar också att fler följer motionsråden om man får dem i form av en ordination på papper.

Rekommenderad..

..fysisk aktivitet för vuxna:

1 Vardagsmotion. 30 minuters fysisk aktivitet de flesta av veckans dagar, till exempel i form av raska promenader. Eller 75 minuter/vecka högintensiv aktivitet som löpning. Dubbel dos ger ökad hälsoeffekt.

2 Styrketräning. Stora muskelgrupper minst två gånger per vecka.

3 Undvik långvarigt stillasittande. Gäller även om du är fysiskt aktiv enligt ovan.

Källa: Friskvården i Värmland