2016-01-21 13:52

2016-01-21 13:52

Industrier på Eriksberg

KARLSTAD: Handelsplanerna slopas

Marken på Eriksberg norr om E18 var planerad för handel. Men den kommande etableringen vid Månsgården gör att kommunen nu väljer att enbart satsa på industri och kontor i stället.

Under lång tid har det planerats för etablering av externhandel på Eriksberg ett stenkast från Bergvik, men problemet har varit de dyra kostnaderna för att bygga om infrastrukturen.

Efter beskedet i slutet av november att Olav Thon-gruppen ska anlägga ett stort handelsområde vid Månsgården på Bergvik anser kommunen att behoven för att etablera handel på Eriksberg minskar betydligt.

Därför beslutade teknik- och fastighetsnämnden på onsdagen att begära att stadsbyggnadsnämnden gör om den kommande detaljplanen så att den i stället för att tillåta till hälften handel och till lika stor del tillåter industri och kontor bara tillåter det senare.

Kommunen konstaterar att det är viktigt att Eriksberg detaljplaneläggs eftersom att det finns ett stort behov av mer industrimark i Karlstad.

Under lång tid har det planerats för etablering av externhandel på Eriksberg ett stenkast från Bergvik, men problemet har varit de dyra kostnaderna för att bygga om infrastrukturen.

Efter beskedet i slutet av november att Olav Thon-gruppen ska anlägga ett stort handelsområde vid Månsgården på Bergvik anser kommunen att behoven för att etablera handel på Eriksberg minskar betydligt.

Därför beslutade teknik- och fastighetsnämnden på onsdagen att begära att stadsbyggnadsnämnden gör om den kommande detaljplanen så att den i stället för att tillåta till hälften handel och till lika stor del tillåter industri och kontor bara tillåter det senare.

Kommunen konstaterar att det är viktigt att Eriksberg detaljplaneläggs eftersom att det finns ett stort behov av mer industrimark i Karlstad.