2016-01-21 17:38

2016-01-21 17:38

Bättre engelska med dataspel

FORSKNING

Ungdomar som är flitiga med att spela dataspel på engelska blir bättre än andra på ordförråd och på att tala engelska. Det har man vetat sedan tidigare.

Nu visar en undersökning från Karlstads universitet att ”hårdspelarna” dessutom skriver bättre uppsatser och får bättre betyg. Bakom undersökningen står Pia Sundqvist, docent i engelska, och Peter Wikström, doktorand. Undersökningens ”hårdspelare” var allihop pojkar. En annan grupp spelade aldrig dataspel men fick ändå riktigt hyfsade betyg. Det kopplar forskarna till att de är just flickor, flickor brukar prestera bättre än pojkar.

Nu visar en undersökning från Karlstads universitet att ”hårdspelarna” dessutom skriver bättre uppsatser och får bättre betyg. Bakom undersökningen står Pia Sundqvist, docent i engelska, och Peter Wikström, doktorand. Undersökningens ”hårdspelare” var allihop pojkar. En annan grupp spelade aldrig dataspel men fick ändå riktigt hyfsade betyg. Det kopplar forskarna till att de är just flickor, flickor brukar prestera bättre än pojkar.