2016-01-20 16:14

2016-01-21 06:34

Mer att göra för 80 LSS:are i ny lokal

KARLSTAD: Mer plats för legojobb, musik, måleri och musik

Fler jobb att prova på. Fler roliga aktiviteter att göra. Fler människor att lära känna.
Ett 80-tal karlstadsbor med funktionsnedsättning i så kallad daglig verksamhet har fått en stor ny mötesplats för en mer omväxlande och flexibel daglig vardag.

Lokalen invigdes med sång och musik av ett gäng kunder, som de verksamma, kallas innan Marléne Lund Kopparklind, ordförande i vård- och omsorgsnämnden invigde lokalen med bandklippning.

LSS-verksamheten finns lite varstans i samhället.

– Men ända sedan 2010 när jag blev ordförande såg jag att en hel del av verksamheten var för ensidig, säger Marléne Lund Kopparklint.

Flera lokaler var för små. Verksamheterna där var allt för begränsade.

– Det behövdes mer variation.

Får större flexibilitet

Med de nya lokalerna blir det möjligt. Ett 80-tal kunder lämnar fyra mindre lokaler för att samlas i de nya på Ventilgatan på Våxnäs.

En stor del av LSS-verksamheten består av enklare legojobb åt företag. Förutom legoverkstaden finns rum för både musik, måleri, textilkonst och pyssel - och små rum för de som behöver sitta mer avskiljt.

– Nu får vi en större flexibilitet, säger verksamhetschefen Lars Amelin. Det blir lättare att prova på olika slags jobb, och få inspiration och idéer.

– Målet för oss är att så många som möjligt ska nå sin potential.

Varje år är det några kunder i den dagliga verksamheten som tar steget ut i samhället.

– Förra året var det en kund som fick jobb med lönebidrag som översättare på universitetet och en som anställdes på ICA Välsviken.

Verksamheten på Ventilgatan omfattar nu tre byggnader. Den gamla STI-mackens byggnader har tagits över av kommunen, där de funktionsnedsatta driver både biltvätt, loppis och café.

Kunderna får alltså prova på olika slags jobb för att kanske göra praktik på ett företag.

 

Lokalen invigdes med sång och musik av ett gäng kunder, som de verksamma, kallas innan Marléne Lund Kopparklind, ordförande i vård- och omsorgsnämnden invigde lokalen med bandklippning.

LSS-verksamheten finns lite varstans i samhället.

– Men ända sedan 2010 när jag blev ordförande såg jag att en hel del av verksamheten var för ensidig, säger Marléne Lund Kopparklint.

Flera lokaler var för små. Verksamheterna där var allt för begränsade.

– Det behövdes mer variation.

Får större flexibilitet

Med de nya lokalerna blir det möjligt. Ett 80-tal kunder lämnar fyra mindre lokaler för att samlas i de nya på Ventilgatan på Våxnäs.

En stor del av LSS-verksamheten består av enklare legojobb åt företag. Förutom legoverkstaden finns rum för både musik, måleri, textilkonst och pyssel - och små rum för de som behöver sitta mer avskiljt.

– Nu får vi en större flexibilitet, säger verksamhetschefen Lars Amelin. Det blir lättare att prova på olika slags jobb, och få inspiration och idéer.

– Målet för oss är att så många som möjligt ska nå sin potential.

Varje år är det några kunder i den dagliga verksamheten som tar steget ut i samhället.

– Förra året var det en kund som fick jobb med lönebidrag som översättare på universitetet och en som anställdes på ICA Välsviken.

Verksamheten på Ventilgatan omfattar nu tre byggnader. Den gamla STI-mackens byggnader har tagits över av kommunen, där de funktionsnedsatta driver både biltvätt, loppis och café.

Kunderna får alltså prova på olika slags jobb för att kanske göra praktik på ett företag.