2016-01-20 17:29

2016-01-20 17:29

KBAB:s vd självkritisk: "Vi har brustit"

KARLSTAD: Kommunala bostadsbolaget höll tyst om höga radonvärden

KBAB:s hyresgäster fick aldrig veta att det uppmätts höga radonvärden i deras bostäder.
– Vi har brustit i informationen, säger vd:n Carin Skarman, självkritiskt.

På onsdagen berättade NWT att det kommunala bostadsbolaget i Karlstad, KBAB, hållit tyst om att det uppmätts radonvärden långt över riktvärdet i nästan hälften av lägenheterna på Ölmegatan, på Kvarnberget.

Mätningarna gjordes under perioden hösten 2013-våren 2014. Men resultaten nådde aldrig hyresgästerna.

Dem fick de boende först efter ett informationsmöte nyligen, och först efter att de själva krävt att få ta del av dem.

I artikeln riktade flera hyresgäster missnöje mot bostadsbolaget.

– Det gör mig riktigt irriterad. Det är möjligt att det inte innebär en överdriven risk för lungcancer, men de ska berätta vad mätningarna visat så jag själv kan ta ställning till om jag vill flytta och kräva någon åtgärd, sade hyresgästen Thomas Holm, i onsdagens NWT.

Får kritik

Efter publiceringen har ett stort antal KBAB-hyresgäster stämt in i missnöjet. På sociala medier riktas skarp kritik mot hyresvärden.

– Vi har blivit överösta med frågor, säger Carin Skarman, vd på KBAB.

Hon tillträdde för ett knappt år sedan, och jobbade därmed inte i bolaget när mätningarna skedde.

– Jag kan inte säga annat än att jag delar hyresgästernas uppfattning. Vi har brustit i informationen, säger vd:n.

Varför fick de ingen information?

– Jag har försökt ta reda på det och vi har inte haft någon rutin för återkoppling till hyresgästerna. Det har gällt både bra och dåliga värden, och det bottnar i ett beslut som togs för ett antal år sedan, då bedömningen gjordes att det skulle kräva en alltför stor administrativ insats.

”Mer allvarligt”

I artikeln anklagades KBAB för att mörka mätresultaten. Boende uppger att de hört sig för om mätresultaten men fått höra att det inte var ”någon fara”.

– Är det så är det än mer allvarligt. Vi ska lämna ut rapporterna om någon hör av sig till oss. Där har vi misslyckats.

Nu stramar bostadsbolaget upp rutinerna.

– Vi har redan bokat in ett möte där vi ska diskutera hur vi ska hantera det här, hur vi ska möta och informera kunderna.

I de nya rutinerna ingår också att nya hyresgäster ska få information om eventuell radonförekomst. Något som inte varit fallet tidigare.

KBAB har en plan för att uppnå det svenska miljömålet om radon. År 2017 ska alla fastigheter vara mätta och 2020 ska radonhalten i alla bostäder understiga riktvärdet.

På onsdagen berättade NWT att det kommunala bostadsbolaget i Karlstad, KBAB, hållit tyst om att det uppmätts radonvärden långt över riktvärdet i nästan hälften av lägenheterna på Ölmegatan, på Kvarnberget.

Mätningarna gjordes under perioden hösten 2013-våren 2014. Men resultaten nådde aldrig hyresgästerna.

Dem fick de boende först efter ett informationsmöte nyligen, och först efter att de själva krävt att få ta del av dem.

I artikeln riktade flera hyresgäster missnöje mot bostadsbolaget.

– Det gör mig riktigt irriterad. Det är möjligt att det inte innebär en överdriven risk för lungcancer, men de ska berätta vad mätningarna visat så jag själv kan ta ställning till om jag vill flytta och kräva någon åtgärd, sade hyresgästen Thomas Holm, i onsdagens NWT.

Får kritik

Efter publiceringen har ett stort antal KBAB-hyresgäster stämt in i missnöjet. På sociala medier riktas skarp kritik mot hyresvärden.

– Vi har blivit överösta med frågor, säger Carin Skarman, vd på KBAB.

Hon tillträdde för ett knappt år sedan, och jobbade därmed inte i bolaget när mätningarna skedde.

– Jag kan inte säga annat än att jag delar hyresgästernas uppfattning. Vi har brustit i informationen, säger vd:n.

Varför fick de ingen information?

– Jag har försökt ta reda på det och vi har inte haft någon rutin för återkoppling till hyresgästerna. Det har gällt både bra och dåliga värden, och det bottnar i ett beslut som togs för ett antal år sedan, då bedömningen gjordes att det skulle kräva en alltför stor administrativ insats.

”Mer allvarligt”

I artikeln anklagades KBAB för att mörka mätresultaten. Boende uppger att de hört sig för om mätresultaten men fått höra att det inte var ”någon fara”.

– Är det så är det än mer allvarligt. Vi ska lämna ut rapporterna om någon hör av sig till oss. Där har vi misslyckats.

Nu stramar bostadsbolaget upp rutinerna.

– Vi har redan bokat in ett möte där vi ska diskutera hur vi ska hantera det här, hur vi ska möta och informera kunderna.

I de nya rutinerna ingår också att nya hyresgäster ska få information om eventuell radonförekomst. Något som inte varit fallet tidigare.

KBAB har en plan för att uppnå det svenska miljömålet om radon. År 2017 ska alla fastigheter vara mätta och 2020 ska radonhalten i alla bostäder understiga riktvärdet.