2016-01-20 18:29

2016-01-20 18:29

Första bygglovet på Edsgatan

KARLSTAD

Bolaget Fastighets AB Hembyggden har fått om bygglov för att bygga nio lägenheter i tre nya huskroppar på Edsgatan.

Husen ska byggas i två våningar med inredd vind och ha en sammanlagd byggnadsarea på cirka 607 kvadratmeter.

Detta är den första etappen av flera i området. Totalt planeras det för cirka 250 bostäder på Stockfallet nordost.

Husen ska byggas i två våningar med inredd vind och ha en sammanlagd byggnadsarea på cirka 607 kvadratmeter.

Detta är den första etappen av flera i området. Totalt planeras det för cirka 250 bostäder på Stockfallet nordost.