2016-01-20 19:27

2016-01-20 19:27

Får NWT gratulera till den nya posten?

HALLÅ DÄR...

Kommunalrådet Maria Frisk (MP), som just blivit vald till ordförande för Karlstads kommuns näringslivsråd.

– Ja, tack så mycket.

Vilka sitter med i näringslivsråd?

– Det gör två politiker, en från majoriteten och en från minoriteten och dessutom kommunens näringslivschef. Men sedan är det framför allt sju personer som kan sägas representera näringslivet i Karlstad.

Vad gör då näringslivsrådet?

– Det är en bra kontaktyta mellan näringslivet och kommunen med dess politiker. Näringslivets representanter för in ett utifrånperspektiv. Vi i kommunen får veta hur man inom näringslivet ser på oss och det vi gör.

Och nu ska det väl också utses nya ledamöter i rådet?

– Ja, tanken är att det ska in nya personer med sina erfarenheter. Jag hoppas att det ska kunna göras så snabbt som möjligt. Det nya näringslivsrådet ska sedan arbeta under tre år framåt.

Varför byter ni ordförande?

– Jag efterträder min kollega Peter Kullgren (KD). Han är ju ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Nu vill vi prova med att koppla ordförandeposten till den som andre vice ordförande i kommunstyrelsen och det är ju jag det.

Men du är också ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott?

– Ja, det är jag. Vi tycker att många av de frågor som diskuteras i tillväxtutskott, sådant som översikter, planer och infrastruktur, också kan diskuteras i näringslivsråd. Vi tror att de frågorna är viktiga just för näringslivet.

– Ja, tack så mycket.

Vilka sitter med i näringslivsråd?

– Det gör två politiker, en från majoriteten och en från minoriteten och dessutom kommunens näringslivschef. Men sedan är det framför allt sju personer som kan sägas representera näringslivet i Karlstad.

Vad gör då näringslivsrådet?

– Det är en bra kontaktyta mellan näringslivet och kommunen med dess politiker. Näringslivets representanter för in ett utifrånperspektiv. Vi i kommunen får veta hur man inom näringslivet ser på oss och det vi gör.

Och nu ska det väl också utses nya ledamöter i rådet?

– Ja, tanken är att det ska in nya personer med sina erfarenheter. Jag hoppas att det ska kunna göras så snabbt som möjligt. Det nya näringslivsrådet ska sedan arbeta under tre år framåt.

Varför byter ni ordförande?

– Jag efterträder min kollega Peter Kullgren (KD). Han är ju ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Nu vill vi prova med att koppla ordförandeposten till den som andre vice ordförande i kommunstyrelsen och det är ju jag det.

Men du är också ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott?

– Ja, det är jag. Vi tycker att många av de frågor som diskuteras i tillväxtutskott, sådant som översikter, planer och infrastruktur, också kan diskuteras i näringslivsråd. Vi tror att de frågorna är viktiga just för näringslivet.