2016-01-20 18:58

2016-01-20 18:58

Börjar köra till Alsters herrgård

KARLSTAD

I samband med att Karlstadsbuss sommarbusstidtabell börjar gälla den 13 juni inför man förändringar på linje 3. En nyhet är att bussarna börjar trafikera den nya entrén på Centralsjukhuset mot Klarälven.

En annan nyhet är att linje 3 kommer att stanna vid Välsvikens handelsområde. Linjen ska även fortsätta till Alsters herrgård. Sommartidtabellen gäller till och med den 21 augusti, men förändringarna kan bli permanenta.

Ytterligare ett antal mindre omgörningar av linje 3 görs samtidigt.

En annan nyhet är att linje 3 kommer att stanna vid Välsvikens handelsområde. Linjen ska även fortsätta till Alsters herrgård. Sommartidtabellen gäller till och med den 21 augusti, men förändringarna kan bli permanenta.

Ytterligare ett antal mindre omgörningar av linje 3 görs samtidigt.