2016-01-19 19:55

2016-01-19 19:55

Arbetsmiljöbrister på åkeri

KARLSTAD

I förra veckan genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på ett åkeriföretag i södra Värmland.

Inspektionen har nu resulterat i krav på bättring på hela 14 punkter. Det gäller alltifrån avsaknad av systematiskt arbetsmiljöarbete till avsaknad av förbudsskyltar mot öppen eld i lokaler där man laddar batterier. Åkeriföretaget får nu tiden på sig fram till 14 mars klockan 10 på förmiddagen. Då kommer Arbetsmiljöverkets inspektörer tillbaka och vill veta vad företaget har gjort åt alla dessa brister.

Inspektionen har nu resulterat i krav på bättring på hela 14 punkter. Det gäller alltifrån avsaknad av systematiskt arbetsmiljöarbete till avsaknad av förbudsskyltar mot öppen eld i lokaler där man laddar batterier. Åkeriföretaget får nu tiden på sig fram till 14 mars klockan 10 på förmiddagen. Då kommer Arbetsmiljöverkets inspektörer tillbaka och vill veta vad företaget har gjort åt alla dessa brister.