2016-01-16 06:00

2016-01-16 06:00

Gratisåkare ett vardagsproblem

VÄRMLAND: Både ilska och förståelse hos medresenärerna

Nyanlända flyktingar leder till en välkommen befolkningsökning i länet och utökad trafik på länsbussarna.
Att vissa resenärer inte betalar ser varken Värmlandstrafik eller Karlstadsbuss som något större problem.

– Det är naturligtvis positivt att vi får nya invånare i Värmland. Även om det leder till ökade kostnader för oss, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

Han berättar att den utökade trafiken man satsar på nästa år ökar kostnaderna med cirka 3 miljoner.

Lite pengar

– Lite pengar i förhållande till vår totala omsättning på 800 miljoner. Nya boenden som öppnas ligger ofta lite perifert där vi annars har en gles trafik. Vi sätter nu exempelvis in fler bussar i rusningstrafik på linjen mellan Arvika och Glava.

Alla nyanlända verkar inte känna till att de ska betala för att få åka med.

– Men det är inget större problem, säger Lars Bull. Det märks när det precis har öppnats ett nytt boende. Men bara vi får ut information till de nyinflyttade med hjälp av Migrationsverket löser det sig.

Satts i system

I Karlstad har resenärer reagerat på att gratisåkandet satts i system av vissa personer.

– Det är ett inslag i vardagen sedan ett drygt år tillbaka. EU-migranter som vill åka med men som inte har några pengar, säger chefen på Karlstadsbuss Mattias Berg.

Förståelse

– Vi får ett och annat samtal om det här. Men jag vill nog påstå att det är lika många som har förståelse för deras situation som de som uttrycker sin frustration och ilska.

Förseningar

Han poängterar att alla resenärer ska betala och att man dagligen har kontrollanter ute för att se till att så också sker.

– Men chaufförerna kan inte lämna sin plats för att kontrollera passagerare som gått på genom bakdörrarna. Då skulle det bli förseningar och säkert ännu mera irritation bland andra resenärer, säger Mattias Berg.

– Det är naturligtvis positivt att vi får nya invånare i Värmland. Även om det leder till ökade kostnader för oss, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

Han berättar att den utökade trafiken man satsar på nästa år ökar kostnaderna med cirka 3 miljoner.

Lite pengar

– Lite pengar i förhållande till vår totala omsättning på 800 miljoner. Nya boenden som öppnas ligger ofta lite perifert där vi annars har en gles trafik. Vi sätter nu exempelvis in fler bussar i rusningstrafik på linjen mellan Arvika och Glava.

Alla nyanlända verkar inte känna till att de ska betala för att få åka med.

– Men det är inget större problem, säger Lars Bull. Det märks när det precis har öppnats ett nytt boende. Men bara vi får ut information till de nyinflyttade med hjälp av Migrationsverket löser det sig.

Satts i system

I Karlstad har resenärer reagerat på att gratisåkandet satts i system av vissa personer.

– Det är ett inslag i vardagen sedan ett drygt år tillbaka. EU-migranter som vill åka med men som inte har några pengar, säger chefen på Karlstadsbuss Mattias Berg.

Förståelse

– Vi får ett och annat samtal om det här. Men jag vill nog påstå att det är lika många som har förståelse för deras situation som de som uttrycker sin frustration och ilska.

Förseningar

Han poängterar att alla resenärer ska betala och att man dagligen har kontrollanter ute för att se till att så också sker.

– Men chaufförerna kan inte lämna sin plats för att kontrollera passagerare som gått på genom bakdörrarna. Då skulle det bli förseningar och säkert ännu mera irritation bland andra resenärer, säger Mattias Berg.