2016-01-15 18:02

2016-01-15 18:05

"Nu kommer vi med i den kommunala gemenskapen"

KARLSTAD: Efter många års kamp utan anslutning till VA-nätet

Nu är det klart att 24 boende på södra Järpetan i Karlstad får kommunalt vatten- och avlopp.
Efter 35 års väntan.
– Äntligen! Men det är svårt att helt tro på det förrän grävmaskinen är här, säger Ingalill Höglund.

I slutet av september förra året berättade paret Tommy Bergman och Ingalill Höglund på södra Järpetan om hur de kämpat sedan 1980-talet för att området de bor i ska bli anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

För sex år sedan blev de lovade att grävandet skulle dra i gång. Men på grund av att kommunen fick prioritera andra områden först, och en stor läcka på en matarledning, blev det uppskjutet.

– Men nu har vi fått flera brev, lägesrapporter, om att det ska dra i gång till våren. De är tvungna nu på grund av nybyggnationen nedanför. Då fortsätter de hit också. Då blir vi också till slut inkluderade i den kommunala gemenskapen, säger Ingalill Höglund.

Grävstart i vår

Den senaste lägesrapporten från teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun berättar att ledningsrätt har beviljats och att en entreprenör nu ska upphandlas för att dra fram vatten- och avlopp till de 24 berörda fastigheterna. Byggstart beräknas till våren 2016 och slutdatum för entreprenaden är sista april 2017.

– Ja nu ska de äntligen på VA. Om det inte händer något mer oförutsett, men det tror jag inte, säger Henrik Lander, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

En del har ordnat egna lösningar som de är nöjda med. Måste alla ansluta sig till det kommunala nätet?

– Alla får en anslutningspunkt och enligt krav från länsstyrelsen måste de ansluta sig till avloppet. Men de kan avstå kommunalt vatten om de vill. Vi betalar en del för att lösa in befintliga anläggningar. För att underlätta lite för de som känner sig dubbelt drabbade.

Anslutningsavgiften har höjts mycket under tiden som har gått och var i hösts uppe i 250 000 kronor. Vad är taxan i dag?

– Den gick upp igen efter nyår så några kronor mer är det. Den följer ett index utanför politiska beslut så det kan vi inte göra något åt. Det kan tyckas hårt men så är det, säger Henrik Lander.

I slutet av september förra året berättade paret Tommy Bergman och Ingalill Höglund på södra Järpetan om hur de kämpat sedan 1980-talet för att området de bor i ska bli anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

För sex år sedan blev de lovade att grävandet skulle dra i gång. Men på grund av att kommunen fick prioritera andra områden först, och en stor läcka på en matarledning, blev det uppskjutet.

– Men nu har vi fått flera brev, lägesrapporter, om att det ska dra i gång till våren. De är tvungna nu på grund av nybyggnationen nedanför. Då fortsätter de hit också. Då blir vi också till slut inkluderade i den kommunala gemenskapen, säger Ingalill Höglund.

Grävstart i vår

Den senaste lägesrapporten från teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun berättar att ledningsrätt har beviljats och att en entreprenör nu ska upphandlas för att dra fram vatten- och avlopp till de 24 berörda fastigheterna. Byggstart beräknas till våren 2016 och slutdatum för entreprenaden är sista april 2017.

– Ja nu ska de äntligen på VA. Om det inte händer något mer oförutsett, men det tror jag inte, säger Henrik Lander, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

En del har ordnat egna lösningar som de är nöjda med. Måste alla ansluta sig till det kommunala nätet?

– Alla får en anslutningspunkt och enligt krav från länsstyrelsen måste de ansluta sig till avloppet. Men de kan avstå kommunalt vatten om de vill. Vi betalar en del för att lösa in befintliga anläggningar. För att underlätta lite för de som känner sig dubbelt drabbade.

Anslutningsavgiften har höjts mycket under tiden som har gått och var i hösts uppe i 250 000 kronor. Vad är taxan i dag?

– Den gick upp igen efter nyår så några kronor mer är det. Den följer ett index utanför politiska beslut så det kan vi inte göra något åt. Det kan tyckas hårt men så är det, säger Henrik Lander.