2016-01-15 17:11

2016-01-15 17:12

Lägenheter vid Löfbergs arena

KARLSTAD: Prepart planerar bygge med sex huskroppar

Lägenheter ett stenkast från Löfbergs arena och Klarälven. Det är något som Prepart planerar. Därför begär man en planändring av tomterna Färjestad 2:1 och Ismåsen 2.
– Vi tänker oss sex huskroppar med totalt 70 lägenheter, säger Maria Frykblom.

Hon är projektutvecklare på Prepart som bland annat står bakom Bryggudden och bostäderna vid före detta Wards möbler på Råtorp.

Det är vid den norra parkeringen intill arenan som man vill bygga bostäderna.

– Det handlar om att placera dem på delar av parkeringen som i dag används för tillfart av bussar samt att även nyttja delar av grönområdet mot Klarälven. Totalt försvinner 40–50 p-platser, men vi har haft en dialog med Färjestad BK.

– Vi tänker oss sex stycken fyra våningar höga huskroppar med totalt 70 lägenheter som hamnar 20–30 meter från älven. Tanken är att flytta gång- och cykelvägen närmare vattnet och skapa en strandpromenad längs älven söderut, säger Maria Frykblom.

Hon tror att bostadsområdet kan bli mycket populärt.

– Ja, både för FBK-fans och trav- och hästfans och dessutom är det nära till Tyr-skogen.

Marken är kommunal och för att projektet ska bli verklighet måste en ny detaljplan göras. Beslut om en sådan ska inledas tas på onsdag i teknik- och fastighetsnämnden.

Enligt kommunen finns det en hel del som måste utredas. Bland annat skredrisken vid älven, den närliggande badplatsen och skyddsavståndet till djurkliniken och travbanan.

Hon är projektutvecklare på Prepart som bland annat står bakom Bryggudden och bostäderna vid före detta Wards möbler på Råtorp.

Det är vid den norra parkeringen intill arenan som man vill bygga bostäderna.

– Det handlar om att placera dem på delar av parkeringen som i dag används för tillfart av bussar samt att även nyttja delar av grönområdet mot Klarälven. Totalt försvinner 40–50 p-platser, men vi har haft en dialog med Färjestad BK.

– Vi tänker oss sex stycken fyra våningar höga huskroppar med totalt 70 lägenheter som hamnar 20–30 meter från älven. Tanken är att flytta gång- och cykelvägen närmare vattnet och skapa en strandpromenad längs älven söderut, säger Maria Frykblom.

Hon tror att bostadsområdet kan bli mycket populärt.

– Ja, både för FBK-fans och trav- och hästfans och dessutom är det nära till Tyr-skogen.

Marken är kommunal och för att projektet ska bli verklighet måste en ny detaljplan göras. Beslut om en sådan ska inledas tas på onsdag i teknik- och fastighetsnämnden.

Enligt kommunen finns det en hel del som måste utredas. Bland annat skredrisken vid älven, den närliggande badplatsen och skyddsavståndet till djurkliniken och travbanan.