2016-01-15 10:47

2016-01-15 10:47

Klubbat att vindparken ska säljas

KARLSTAD

Kommunfullmäktige i Karlstad har beslutat att de två stillastående vindkraftverken vid Vindpark Vänern ska renoveras och därefter ska de totalt fem verken i parken som man äger tillsammans med Hammarö kommun säljas.

Därmed följde fullmäktige det beslut som kommunstyrelsen fattade den 15 december. Renoveringskostnaderna är beräknade till 24 miljoner kronor. Både Karlstads och Hammarö kommuner anser att detta är den klokaste ekonomiska lösningen.

Alla utom Liberalerna röstade ja till förslaget. De ville se en försäljning redan nu utan att de två trasiga verken renoveras.

Därmed följde fullmäktige det beslut som kommunstyrelsen fattade den 15 december. Renoveringskostnaderna är beräknade till 24 miljoner kronor. Både Karlstads och Hammarö kommuner anser att detta är den klokaste ekonomiska lösningen.

Alla utom Liberalerna röstade ja till förslaget. De ville se en försäljning redan nu utan att de två trasiga verken renoveras.